Περί...

Loading...
Π. Θεόφιλος Ζησόπουλος
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Ο Λόγος του Θεού, είναι το καθαρό, γάργαρο και κρυστάλλινο νερό, με το οποίο οι αθάνατες ψυχές σβήνουν την δίψα τους. Όποιος διψά την αλήθεια, όποιος διψά την αγάπη, όποιος διψά το δίκαιο και την αρετή, δεν έχει άλλη επιλογή, από την προσέλευσή του, στην πηγή του Ευαγγελίου.
Όπως η μαγνητική βελόνα στρέφεται πάντοτε προς τον βορρά, και όπως το άνθος ήλιος, στρέφεται πάντοτε προς τον ήλιο, έτσι ακριβώς και η ψυχή του ανθρώπου στρέφεται πάντοτε προς τον Θεό. Και η μυστική αυτή σχέση, η μυστική αυτή επικοινωνία, η μυστική αυτή εξάρτηση της ψυχής του ανθρώπου από τον Θεό, είναι καί λέγεται πίστη.
Η ιδανική πολιτεία είναι εκείνη, που εφαρμόζει τον Ευαγγελικό νόμο, τελειότερος του οποίου δεν υπάρχει.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα