Περί...

Loading...
Στάρετς Ζαχαρίας
Κοινοποίηση
Προσέξατε την συνείδησή σας, που είναι η φωνή του Θεού και η φωνή του Αγγέλου φύλακά σας. Μην αμελήσετε να φροντίζετε για την συνείδησή σας, διότι μπορεί να την χάσετε. Μπορεί να καταφρονηθεί και να γίνει άχρηστη και τότε πια δεν θα είναι η φωνή του Θεού.
Εάν ένας άνθρωπος παρακούει την συνείδησή του μια φορά, δύο φορές ή περισσότερο, τότε δεν την ακούει πιά.
Η προσευχή είναι η αρχή της αιωνίας ζωής, είναι η θύρα με την οποία μπαίνουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, είναι η οδός που μας φέρνει στον Κύριο και μας ενώνει μαζί Του. Χωρίς προσευχή ο άνθρωπος δεν ζει, αλλά πεθαίνει συνεχώς, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνει...
Πρέπει να ξέρει κανείς πως να διακρίνει τα όνειρα. 'Ονειρα που είναι από τον Θεό, δίνουν στην ψυχή γαλήνη και χαρά, κινούν την καρδιά σε μετάνοια, διώχνουν λογισμούς υπερηφανείας και κενοδοξίας και εγείρουν τον άνθρωπο να παλέψει με την αμαρτία.
Μην καταθλίβεστε σε καμμιά περίπτωση ή κάτω από οποιαδήποτε περίσταση. Η κατάθλιψη είναι ο δήμιος που σκοτώνει την ενέργεια, απαραίτητη για την υποδοχή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά. 'Ενας καταθλιμμένος άνθρωπος, χάνει την δυνατότητα να προσεύχεται και είναι νεκρός όσον αφορά τους πνευματικούς αγώνες. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και ότι μεγάλως προσβάλλουμε το θέλημα του Θεού, όταν λόγω των θλίψεων και των στενοχωριών που μας έρχονται, πέφτουμε στην κατήφεια, στον γογγυσμό, στην απελπισία, στην άμετρη λύπη και στην σκληρή αναισθησία. Αυτά τα φρικτά αμαρτήματα, είναι τα πρόθυρα της κολάσεως του πυρός. Η καταθλιμμένη ψυχή, είναι ήδη εγκλωβισμένη μέσα σε μια φλογερή φωτιά, χειρότερη από εκείνη της κολάσεως. Δεν υπάρχει πια καμμιά αίσθηση στην ψυχή αυτή, εκτός από ένα οξύτατο, οδυνηρό συναίσθημα, το οποίο σκοτώνει και καίει τα πάντα. Τις δυστυχίες και τις θλίψεις μας τις στέλνει η Θεία Πρόνοια, για να μας δοκιμάσει και να μας ενδυναμώσει για την ζωή του πνευματικού ηρωϊσμού. Η μεγαλύτερη άσκηση είναι να υπομένωμε αγόγγυστα, ως το τέλος των ημερών μας, όλα όσα έρχονται καταπάνω μας, μέσα στην κοιλάδα αυτή του κλαυθμώνος. Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσεται.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα