Περί...

Loading...
Ψευδο - Κλήμης
Κοινοποίηση
Εσείς και όσοι έχουν ανάγκη, να μην παίρνουν χρήματα από τους πονηρούς ανθρώπους. Εάν οι Εκκλησίες δεν έχουν πόρους, καλύτερα να πτωχεύσουν, παρά να πάρουν κάτι από τους εχθρούς του Θεού, υβρίζοντας και χλευάζοντας τους φίλους Αυτού. Διότι λέγει για αυτούς και ο Προφήτης: "Λάδι αμαρτωλού, να μην λιπάνει το κεφάλι μου" (Ψαλμ. 140,5). Να τους εξεταζετε πρώτα και να παίρνετε απ' αυτούς που περιπατούν οσίως και να μην παίρνετε από ανθρώπιυς εκτός Εκκλησίας, προτού γίνουν άξια μέλη Της.
Αυτός που ασκεί φιλανθρωπία, πρέπει να είναι μιμητής του Θεού και να ευεργετεί τους δικαίους και τους αδίκους, όπως ο Θεός παρέχει σε όλο τον κόσμο και τον ήλιο και την βροχή. Αν θέλεις να κάνεις το καλό μόνο στους καλούς και όχι στους κακούς ή και να τους τιμωρείς, προσπαθείς να κάνεις το έργο του κριτού και δεν επιδιώκεις την φιλανθρωπία.
Η φιλανθρωπία αποτελείται από 2 μέρη: το ένα μέρος είναι η ελεημοσύνη και το άλλο είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Και πλησίον είναι ο κάθε άνθρωπος, καλός ή κακός. Πρέπει δηλ. αυτός που ασκεί φιλανθρωπία και είναι μιμητής του Θεού, να ευεργετεί δικαίους και αδίκους, όπως ο Θεός έδωσε στον κόσμο τον ήλιο και τις βροχές για όλους.
Μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ φιλίας και φιλανθρωπίας. Διότι η φιλία γίνεται από την αμοιβή, η φιλανθρωπία είναι φυσική και ευεργετεί, χωρίς αμοιβή, κάθε άνθρωπο είτε είναι καλός, είτε είναι κακός.
Γυναίκα που έχει περίοδο να μην την πλησιάζεις (Λευϊτικόν 18,19), ούτε τις γυναίκες που κυοφορούν. Διότι δεν θα γίνει αυτό, με σκοπό την παιδοποιία, αλλά για την ικανοποίηση της ηδονής, αφού ο φιλόθεος άνθρωπος, δεν πρέπει να είναι φιλήδονος.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα