Περί...

Loading...
Όσιος Θαλάσσιος
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Η ελευθερία από τα πάθη είναι συγχώρηση των αμαρτιών. Όποιος δεν ελευθερώθηκε με τη Χάρη από τα πάθη, δεν έλαβε ακόμη την συγχώρηση.
Υγεία της ψυχής είναι η απάθεια και η γνώση. Είναι αδύνατον να την αποκτήσει κανείς, εφόσον είναι υποδουλωμένος στις ηδονές.
Η γη που έμεινε χέρσα, γέμισε αγκάθια και η αμελής ψυχή γέμισε από ακάθαρτα πάθη. Σε πολλά αφεντικά έχει πουληθεί ο αμελής και όπως τον τραβούν, έτσι περνάει.
Η κακία που ενεργείται στο νου, είναι η σφαλερή χρήση των νοημάτων. Η έμπρακτη αμαρτία, είναι η σφαλερή χρήση των πραγμάτων.
Η διέγερση της σάρκας γίνεται εξαιτίας της αμέλειας της προσευχής, του τρόπου ζωής και της ''ωραίας'' ησυχίας.
Ακηδία είναι η αδιαφορία (πνευματική αμέλεια) της ψυχής. Και αδιαφορεί η ψυχή, όταν πάσχει από φιληδονία. Όταν ο νους χρονίζει στην ηδονή ή στην λύπη, πέφτει πολύ γρήγορα στο πάθος της ακηδίας.
/
4

Βλέπετε 100 - 105 από τα 105 αποτελέσματα