Περί...

Loading...
Όσιος Παχώμιος της Χίου
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Προσοχή ονομάζεται τήρηση νοός, καρδιακή φυλακή, νήψης, νοερά ησυχία.
Πάντοτε να εξουθενείς τον εαυτόν σου και να μην δικαιώνεσαι, να ρίχνεις τα σφάλμα πάνω σου και θα αναπαύεσαι.
Κανένα πράγμα δεν βοηθά τόσο, ώστε να αποφεύγει κανείς την αμαρτία, όσο η ενθύμηση του θανάτου.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα