Περί...

Loading...
Νικηφόρος Θεοτόκης
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Η υποκρισία έχει ρίζα την πονηριά, ενώ καρπούς της είναι το ψεύδος, η απάτη, η δολιότητα, η αισχροκέρδεια, η ατίμωση και η βλάβη προς τον πλησίον.
Οι τιμωρίες του Θεού, είναι τα όργανα, τα μέσα και οι τρόποι, δια των οποίων ο Θεός στηρίζει τους δικαίους στην αρετή και καλεί τους αμαρτωλούς σε μετάνοια.
Όχι μόνο ο σκανδαλοποιός κολάζεται, εάν δεν μετανοήσει και διορθωθεί, αλλά και οι σκανδαλιζόμενοι γίνονται υπόδικοι κολάσεως, αν δεν φεύγουν από τους σκανδαλοποιούς, κατά την εντολήν του Κυρίου.
Εάν τα θαύματα είχαν την δύναμη της επιστροφής, έπρεπε όσοι είδαν τα θαύματα του Χριστού, να πιστέψουν σ' Αυτόν· Οι Φαρισαίοι, βλέποντας τον άλαλο και τον δαιμονισμένο να θεραπεύονται από τον Χριστό, έλεγαν: «Εν τω άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια» (Ματθ. 9,34).
Εάν τα θαύματα είχαν την δύναμη να πείθουν και να επιστρέφουν, έπρεπε πάντες, όσοι είδαν θαύματα, να επιστρέψουν. Και όμως, ο Φαραώ είδε θαύματα και πολλά και μεγάλα, αλλά αντί να πιστέψει εσκληρύνθει. Θα έπρεπε, όλοι όσοι έβλεπαν τα θαύματα που έκανε ο Χριστός, να πιστέψουν, κάτι που δεν έγινε.
Η ζημιά είναι φωνή του Θεού, δηλ. προσκαλεί και βοά· άνθρωποι, άνθρωποι! Εμείς οι πεπλανημένοι δεν προστρέχουμε στον Θεό, βοώντες ότι αμαρτήσαμε, αλλά στην τύχη, λογιζόμενοι ότι η κακή τύχη έβλαψε εμάς.
Πάσα πρόφαση, είναι πονηριά και εφεύρημα του Διαβόλου, η οποία αποκοιμίζει τον αμαρτωλό, στο να πεθάνει στις αμαρτίες του.
Κάθε αμαρτία είναι κακό απείρου βάρους, επειδή είναι καταφρόνηση των νόμων του απείρου Θεού. Βέβαιο αντιφάρμακο αυτού του απείρου κακού, είναι η μετάνοια.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα