Περί...

Loading...
Μοναχή Βαρσανουφία της Όπτινα
Κοινοποίηση
Αυτή είναι μια μεγάλη αρετή των Χριστιανών: Να μνημονεύουν τους κεκοιμημένους!
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα