Περί...

Loading...
Μητροπολίτης Χαλεπίου Παύλος
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Αυτομεμψία σημαίνει, να βλέπει κανείς τα ελαττώματά του και όχι τα χαρίσματά του και αντιστρόφως, να βλέπει τα χαρίσματα των άλλων και όχι τα ελαττώματά τους.
Η αυτομεμψία, είναι η πρώτη έκδηλη έκφραση της προσπάθειας για την απόκτηση της ταπεινοφροσύνης και η βασική οδός προς αυτήν την αρετή.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα