Περί...

Loading...
Λουκιανός
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Αν, το να έχεις γένια νομίζεις ότι φέρνει σοφία, τότε και ο τράγος θα ήταν Πλάτων.
Μόνο εκείνοι που δεν έχουν υγεία, μπορούν να εκτιμήσουν την αξία της.
Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. [Δεν μπορείς να πάρεις τίποτα, από εκείνον που δεν έχει.]
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα