Περί...

Loading...
Ξενοφών
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Είναι χαρακτηριστικό του μυαλωμένου ανθρώπου, να μπορεί να παίρνει ωφέλεια και από τους εχθρούς του.
Όσοι δεν είναι εγκρατείς (στις ορμές τους), είνα δούλοι, στην πιο μεγάλη δουλεία.
Τον εαυτόν του φροντίζει όποιος φροντίζει τον αδερφό του...
Είναι χαρακτηριστικό του μυαλωμένου ανθρώπου, να μπορεί να παίρνει ωφέλεια και από τους εχθρούς του.
Την ώρα που οι άλλοι, αγοράζουν ακριβά τα αντικείμενα των απολαύσεών τους, εγώ προμηθεύομαι, χωρίς καμμία δαπάνη, τις χαρές της ψυχής, που είναι άπειρα πιο καθαρές.
Καμμία αρετή δεν αρμόζει σε άνθρωπο που κυριαρχείται από τις σωματικές ηδονές. Οι ασυγκράτητοι στις ηδονές, είναι εντελώς ανελεύθεροι, γιατί είναι δούλοι στη χειρότερη δουλεία.
Όποιος ευχαριστιέται πάρα πολύ για τα χρήματα, να ξέρει καλά, ότι αυτός λυπάται επίσης πάρα πολύ, όταν τα ξοδεύει.
Αυτοί που σιωπούν, όλοι σκέπτονται κακό εναντίον του τυράννου, ενώ αυτοί που επαινούν, είναι ύποπτοι επειδή επαινούν χάριν κολακείας.
Λίθοι κ.λπ. από μόνα τους δεν κάνουν ένα σπίτι. Χρειάζεται οργάνωση.
Η μεν συναναστροφή με ενάρετους ανθρώπους, είναι άσκηση της αρετής, η δε συναναστροφή με κακούς, είναι καταστροφή.
Όσοι στον πόλεμο επιδιώκουν με κάθε τρόπο να σώσουν τη ζωή τους, αυτοί συνήθως πεθαίνουν άνανδρα και άδοξα.
Οι άνθρωποι δεν έχουν στο σπίτι τους τον πλούτο και την φτώχεια, αλλά στις ψυχές τους.
Ούτε το χρυσάφι δεν είναι χρήμα, αν ο κάτοχός του δεν ξέρει να το χρησιμοποιήσει.
Όποιος ευχαριστιέται πάρα πολύ για τα χρήματα, να ξέρει καλά, ότι αυτός λυπάται επίσης πάρα πολύ, όταν τα ξοδεύει.
Οι άνθρωποι τον πλούτο τους και την φτώχεια τους, δεν την έχουν στο πορτοφόλι, αλλά στις καρδιές τους.
Η φτώχεια, η κακή ανατροφή και η αμάθεια, οδηγούν τους ανθρώπους στο κακό.
Καμμία αρετή δεν αρμόζει σε άνθρωπο που κυριαρχείται από τις σωματικές ηδονές. Οι ασυγκράτητοι στις ηδονές, είναι εντελώς ανελεύθεροι, γιατί είναι δούλοι στη χειρότερη δουλεία.
Όσοι στον πόλεμο επιδιώκουν με κάθε τρόπο να σώσουν τη ζωή τους, αυτοί συνήθως πεθαίνουν άνανδρα και άδοξα.
Όσοι δεν έχουν αυτοέλεγχο, υποτάσσονται στη χειρότερη μορφή δουλείας.
Καμμία αρετή δεν αρμόζει σε άνθρωπο που κυριαρχείται από τις σωματικές ηδονές.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα