Περί...

Loading...
Ζακ Μαριτέν (Jacques Maritain)
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Η τραγωδία των συγχρόνων δημοκρατιών είναι, ότι δεν κατάφεραν ακόμα να εφαρμόσουν την δημοκρατία.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα