Περί...

Loading...
Ζακ Μπενίν Μποσσυέ (Jacques-Bénigne Bossuet)
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Μη πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη κατοικεί ποτέ μέσα σε ψυχές, όπου κυριαρχεί η φιλοδοξία.
Όλοι παραπονιούνται πως τους λείπει η μνήμη, κανένας όμως δεν παραπονιέται, πως δεν έχει κρίση.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα