Περί...

Loading...
Ιερομόναχος Χρυσόστομος Σταυρονικητιανός
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Εμείς να κάνουμε αυτό που νομίζουμε, ότι είναι το σωστό και αυτό που μας λέει η συνείδησή μας, προσέχοντας να μην σκανδαλίσουμε τους άλλους. Αν κάποιοι σκανδαλιστούν γι' αυτό, δεν φέρουμε ευθύνη, ούτε και μπορούμε να αρέσουμε και σε όλους.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα