Περί...

Loading...
Ιερομόναχος Βενέδικτος ο Αγιορείτης
Κοινοποίηση
Όπως δεν μπορεί κάποιος να δει τον ήλιο όταν υπάρχει ομίχλη, έτσι δεν μπορεί να δει και το κάλλος της ψυχής του, όταν αυτό καλύπτεται από την ομίχλη των παθών.
Πάθος είναι η επανάληψης και σταθεροποίησης μιας ηθικής ασθένειας, μιας αμαρτίας π.χ της πλεονεξίας, της μέθης, της ακολασίας. Ενώ ένα αμάρτημα είναι μία μεμονωμένη ηθική πτώσης, μία συγκεκριμένη παράβασης του ηθικού νόμου. Το πάθος είναι ριζωμένη κατάστασης κακίας, είναι η κατάληψης της ανθρωπινής ψυχής από την ηθική ασθένεια. Η αμαρτία έχει γίνει κυρίαρχος της ψυχής. Δεν την προσβάλλει πλέον από έξω. Την έχει υποδουλώσει σε πράγματα και καταστάσεις και είναι ανίκανη να αντιδράσει.
Η παρουσία των παθών έχει τραγικές συνέπειες στην ανθρώπινη ύπαρξη: α ) Τα πάθη αιχμαλωτίζουν και υποδουλώνουν τον άνθρωπο, ο όποιος χάνει την ελευθερία του καί γίνεται δούλος των παθών β ) Η ψυχή του ασθενεί. Δεν αισθάνεται τα πνευματικά του χαρίσματα ούτε μπορεί να τα επιθυμήσει. Βέβαια, δεν είναι δυνατόν όλοι να φθάσουν στην απάθεια, μπορούν όμως όλοι να σωθούν, όλοι να συμφιλιωθούν με τον Θεό γ ) Τα πάθη στέκονται σαν διάφραγμα και μεσότοιχος μπροστά στις κρυμμένες αρετές της ψυχής. Και αν δε γκρεμιστούν αυτά τα τείχη με τις αρετές, δεν μπορούν να φάνουν τα πνευματικά χαρίσματα που βρίσκονται πίσω από αυτά. Έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται συνέχεια μέσα στο σκοτάδι και δεν μπορεί να βγει στη χώρα της ζωής και του φωτός. Ένας φιλάργυρος π.χ. δεν γνωρίζει τη χαρά της ελεημοσύνης, ούτε ο πόρνος την ηδονή της σωφροσύνης, ούτε ο φιλόκοσμος την χάρη των δακρύων και του πένθους. Όλοι αυτοί βρίσκονται σαν σε μία νυχτομαχία και ψηλαφούν το σκότος. Διότι το φως ανήκει στους αγαθούς καί σ' εκείνους πού έχουν καθαρίσει την ψυχή τους από τα πάθη και δ )τα πάθη, μας διώχνουν από το φως και την ζωή. Και επειδή το φως και η ζωή είναι ο Χριστός, τα πάθη μας διώχνουν από τον Θεό, που είναι η Ζωή, και μας οδηγούν στον θάνατο.
Βασική προϋπόθεση για την κάθαρση των παθών είναι, το να γνωρίσει καλά κάποιος το πάθος του. Αν δεν το γνωρίσει, δεν μπορεί να το θεραπεύσει. Αυτός που αξιώθηκε να δει τον εαυτό του και να γνωρίσει τα πάθη του, θεωρείται ανώτερος, απ' αυτόν που είδε αγγέλους. Η ησυχία προσφέρει μεγάλη βοήθεια στον άνθρωπο για να γνωρίσει τα πάθη του. Την επίγνωση των αμαρτιών καί των παθών ακολουθεί η μετάνοια. Με την μετάνοια ο άνθρωπος επιστρέφει στο Θεό και μεταβαίνει από το χώρο της αμαρτίας στο χώρο της αρετής.
Η γαστριμαργία προκαλεί ζάλη στο κεφάλι και βάρος στο σώμα μαζί με ατονία. Έτσι ο άνθρωπος εγκαταλείπει το πνευματικό του έργο, επειδή έρχεται σε αυτόν η οκνηρία. Ακολουθεί η πνευματική σκότωσις και πνευματική ψυχρότητα της διανοίας, ο μετεωρισμός των λογισμών και η ταραχή την ώρα της προσευχής. Φαντασίες αισχρές και άτοπες εικόνες μολύνουν ακόμη και το σώμα στον ύπνο, ενώ οι πονηροί λογισμοί βρίσκονται στο αποκορύφωμα τους.
Όπως το σύννεφο σκεπάζει το φως της σελήνης, έτσι και οι ατμοί της χορτασμένης κοιλίας, οι αναθυμιάσεις των φαγητών και των ποτών, διώχνουν από την ψυχή την σοφία του Θεού. Και όπως η ομίχλη σκοτίζει την ατμόσφαιρα, έτσι και η γαστριμαργία τον φιλόθεο νου. Και όταν κανείς δεν έχει καθαρό νου, δεν μπορεί να ασχοληθεί με πνευματικά πράγματα. Όπως ακριβώς είναι λάθος, μία πόρνη να ομιλεί περί σωφροσύνης.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα