Περί...

Loading...
Γέροντας Υάκινθος
Κοινοποίηση
Ο άνθρωπος γίνεται περισσότερο άνθρωπος, όταν ζει περισσότερο για τους άλλους και λιγότερο για τον εαυτόν του.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα