Περί...

Loading...
Άγιος Μάρκος ο Ασκητής
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Όποιος αμαρτάνει χωρίς να εξαναγκάζεται, δύσκολα μετανοεί για τις πράξεις του. Όπως είναι ασυμβίβαστο στον μετανοούντα να υψηλοφρονεί, έτσι και σ' εκείνον που αμαρτάνει θεληματικά, είναι αδύνατο να ταπεινοφρονεί.
Εάν κάποιος πέσει σε οποιαδήποτε αμαρτία και δεν λυπηθεί ανάλογα προς το σφάλμα, εύκολα θα περιπέσει στο ίδιο αμάρτημα.
Μην λες ότι έρχεται ο πειρασμός χωρίς να το θέλω. Γιατί οπωσδήποτε και αν δεν αγαπάς την αμαρτωλή πράξη, αγαπάς όμως τις αιτίες της.
Αν έχουμε χρέος να κάνουμε κάθε ημέρα όσα καλά μπορούμε τι λοιπόν θα ανταποδώσομε στο Θεό, για τις προηγούμενες αμαρτίες μας;
Όταν αμαρτάνεις, μην τα βάζεις με την πράξη, αλλά με τον λογισμό. Διότι εάν δεν προέτρεχε ο νους, δεν θα ακολουθούσε το σώμα.
Φωτιά που καίει είναι η αμαρτία και όσο περισσότερο περιορίζεις την ύλη που την τρέφει, τόσο περισσότερο σβύνεται και όσο περισσότερη ύλη της ρίξεις, τόσο περισσότερο θα ανάψει.
Το στόμα του ταπεινόφρονα λέει την αλήθεια. Εκείνος που αντιλέγει στην αλήθεια, είναι όμοιος με τον υπηρέτη εκείνον, που ράπισε τον Κύριο στο πρόσωπο.
Εκείνος που απόλαυσε τις ηδονές πέρα από το μέτρο, με εκατονταπλάσιες θλίψεις και στενοχώριες θα πληρώσει την αφθονία των ηδονών.
/
8

Βλέπετε 232 - 239 από τα 239 αποτελέσματα