Περί...

Loading...
Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Η Εκκλησία δεν βρίσκεται εκεί που είναι οι διοικούντες, οι πατριάρχες, οι επίσκοποι, οι σύνοδοι και η Ιεραρχία, αλλά εκεί που υπάρχει η σωτήρια ομολογία της Πίστεως.
Για όλα όσα κάνουμε, ο Θεός εξετάζει το σκοπό, αν τα κάνουμε γι' Αυτόν ή από άλλη αιτία.
Υπάρχουν πολλές πράξεις που κάνουν οι άνθρωποι, φύση καλές, οι όποιες όμως, για κάποιο λόγο, δεν είναι καλές, όπως για παράδειγμα η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, η ψαλμωδία, η ελεημοσύνη. Αυτά είναι από τη φύση τους καλά έργα, αλλά δεν είναι καλά, όταν γίνονται από κενοδοξία.
Ευτυχισμένος είναι εκείνος, που δεν είναι προσκολλημένος σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο.
Μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος, που μπορεί να αγαπά εξίσου κάθε άνθρωπο!
Ο ανθρωπάρεσκος ενδιαφέρεται μόνο για την εξωτερική συμπεριφορά και βέβαια και για τους λόγους του κόλακα. Θέλει με την συμπεριφορά του, να κλέβει την όραση και με τον κόλακα την ακοή εκείνων που ευχαριστούνται ή και καταπλήσσονται μόνο απ' όσα ακούνε και όσα βλέπουν. Λέμε λοιπόν ότι ανθρωπαρέσκεια είναι η επίδειξη που κάνει κάποιος της δήθεν αρετής του με πράξεις και λόγους. Μην είσαι αυτάρεσκος, για να μην μισείς τον συνάνθρωπό σου.
2 σκοπούς έχει η εξομολόγηση. Ο ένας είναι να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τα αγαθά που μας έχει χαρίσει. Ο άλλος γίνεται για έλεγχο και εξέταση εκείνων που κακώς πράξαμε. Γιατί εξομολόγηση λέγεται και η απαρίθμηση των Θείων ευεργεσιών μ' ευχαριστία απ' όσους ευεργετήθηκαν, αλλά και η φανέρωση των σφαλμάτων τους από τους ενόχους. Και οι 2 τρόποι φέρνουν ταπείνωση. Γιατί και εκείνος που ευχαριστεί για τα καλά και εκείνος που εξετάζει τον εαυτό του για τα κακά που έπραξε, ταπεινώνονται. Ο πρώτος κρίνει τον εαυτό του ανάξιο για τα καλά που του έδωσε ο Θεός· ο δεύτερος παρακαλεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών του.
Ο σκοπός της εξομολογήσεως είναι διπλός, ή γίνεται προς ευχαριστία για τα αγαθά που έχουν δοθεί ως τώρα, ή γίνεται για έλεγχο και εξέταση των κακών πράξεων.
Όποιος επιθυμεί τα επίγεια πράγματα και αγαθά, επιθυμεί ή φαγητά ή όσα ικανοποιούν τις χαμηλές του ορμές ή δόξα ή χρήματα ή κάτι σχετικό μ΄αυτά. Και αν ο νους του, δεν βρει κάτι ανώτερο απ' αυτά, για να μεταφέρει την επιθυμία του, δεν θα μπορέσει τελικά να πειστεί, να περιφρονήσει όλα αυτά (τα επίγεια αγαθά).
Αν από τη φύση του το καλό ενώνει και συγκρατεί τα διαιρημένα, το κακό προφανώς διαιρεί και φθείρει τα ενωμένα. Διότι το κακό έχει στη φύση του να διασκορπίζει, είναι άστατο, πολύμορφο και προκαλεί διαίρεση.
Μόνο στο Θεό να έχουμε την ελπίδα μας, και με όλη τη δύναμή μας να Τον λατρεύομε. Γιατί όσο μας συντηρεί Εκείνος, και οι φίλοι μάς περιποιούνται και οι εχθροί δεν μπορούν να μας βλάψουν. Όταν όμως Εκείνος μας εγκαταλείψει, και οι φίλοι μας αποστρέφονται, και οι εχθροί αποκτούν δύναμη εναντίον μας.
Η ελεημοσύνη είναι αρετή της χαράς, αρκεί να γίνεται με ταπείνωση, από αγάπη και από στέρηση.
Όποιος κάνει ελεημοσύνη μιμούμενος το Θεό, δεν κάνει διάκριση καλού και κακού, δικαίου και αδίκου στα απαραίτητα της ζωής, αλλά μοιράζει ίδια σε όλους κατά τις ανάγκες τους, αν και προτιμά για την αγαθή του προαίρεση, τον ενάρετο από τον κακό.
Η κατηγορία κάνει την ψυχή στέρεη, ενώ ο έπαινος την χαλαρώνει και την κάνει πολύ τεμπέλικη προς τα καλά πράγματα.
Η αυστηρή επιμέλεια της ψυχής με τις αρετές, είναι η μόνη αληθινή και πραγματικά θεάρεστη λατρεία.
Αν και είναι πολλές οι εντολές του Χριστού, σε έναν λόγο ανακεφαλαιώνονται όλες: στο να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου με όλη την δύναμή σου και τον πλησίον σου, όπως τον εαυτόν σου. Και αυτός που αγωνίζεται να τηρήσει αυτόν τον λόγο, κατορθώνει όλες μαζί τις εντολές.
Όλος ο σκοπός των εντολών του Κυρίου είναι να ελευθερώσουν το νου από την ακρασία και το μίσος και να τον φέρουν στην αγάπη Αυτού και του πλησίον, από τα οποία γεννιέται το φως της ενεργού Αγίας γνώσεως.
Οι εντολές του Κυρίου μας διδάσκουν να χρησιμοποιούμε λογικά τα πράγματα που δεν οδηγούν σε πάθος. Η λογική χρήση αυτών των πραγμάτων κάνει καθαρή την κατάσταση της ψυχής. Η καθαρή κατάσταση γεννά την απάθεια, από την οποία γεννιέται η τέλεια αγάπη.
Κύριε Ιησού Χριστέ, άνοιξε τα αυτιά της καρδιάς μου, για να ακούσω και να εννοήσω τους Λόγους Σου και να κάνω το θέλημά Σου. Είμαι περαστικός από τη γη Σου και μην μου κρύψεις τις εντολές Σου. Αφαίρεσε το κάλυμμα των οφθαλμών μου και θα κατανοήσω τα θαυμαστά του νόμου Σου.
Αλλά από όσα θεάρεστα κάνουμε είναι κατ' εντολήν (Κυρίου) και άλλα είναι χωρίς εντολή, αλλά τα προσφέρουμε θεληματικά. Το να αγαπούμε το Θεό και τον πλησίον, το να αγαπούμε τους εχθρούς, το να μη μοιχεύουμε ή φονεύουμε κτλ., είναι κατ' εντολήν και όταν τα παραβαίνουμε, καταδικαζόμαστε. Χωρίς εντολή είναι η παρθενία, η αγαμία, η ακτημοσύνη, η αναχώρηση από τον κόσμο κτλ. Έτσι, αν από ασθένεια δεν μπορέσουμε να κατορθώσουμε κάποιες από τις εντολές του Χριστού να εξιλεώσουμε με τις εκούσιες προσφορές μας, τον αγαθό Κύριό μας.
Όπως το αποτέλεσμα της παρακοής είναι η αμαρτία, έτσι επίτευγμα της υπακοής είναι η αρετή. Και όπως στην παρακοή ακολουθεί παράβαση των εντολών και χωρισμός από το Θεό που έδωσε τις εντολές, έτσι και στην υπακοή ακολουθεί η τήρηση των εντολών και η ένωση με το Θεό. Εκείνος λοιπόν που τήρησε την εντολή με την υπακοή του και την αρετή κατόρθωσε και δεν χώρισε τον εαυτό του, από την ένωση με το Θεό μέσω της αγάπης.
Κάθε Χριστιανός πρέπει να συχνάζει στην Αγία Εκκλησία του Θεού και να μην απουσιάζει από την αγία σύναξη που τελείται μέσα στον Ναό: α)διότι μέσα στην Εκκλησία βρίσκονται Άγιοι Άγγελοι και κάθε φορά καταγράφουν αυτούς που εισέρχονται, τους παρουσιάζουν στον Θεό και δέονται γι' αυτούς και β)διότι μέσα στον Ναό είναι παρούσα αοράτως η Χάρις του Αγίου Πνεύματος πάντοτε, με ιδιαίτερο όμως τρόπο, κατά την ώρα της αγίας συνάξεως και καθέναν από τους παρόντες τον μεταβάλλει, τον μεταμορφώνει και πραγματικά τον αναπλάθει προς το Θεϊκότερο.
Μη μολύνεις το σώμα σου με κακές πράξεις και την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς και τότε η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα έχεις πάντοτε την αγάπη Του.
Οι τροφές δημιουργήθηκαν για δύο αιτίες: για τροφή και για θεραπεία. Εκείνοι λοιπόν που τρώνε πέρα από τις δύο αυτές αιτίες, καταδικάζονται ως φιλήδονοι, γιατί κάνουν κατάχρηση εκείνων που δόθηκαν από τον Θεό για χρήση. Και σε όλα τα πράγματα, η κακή χρήση είναι αμαρτία.
Αν μερικούς τους μισείς, και μερικούς ούτε τους αγαπάς ούτε τους μισείς, και μερικούς τους αγαπάς μέτρια ενώ άλλους πάρα πολύ, απ' αυτή την ανισότητα μάθε ότι είσαι μακριά από την τέλεια αγάπη, η οποία διδάσκει να αγαπήσεις κάθε άνθρωπο εξίσου.
Δεν έχει ακόμη τέλεια αγάπη, ούτε βαθιά γνώση της Θείας Πρόνοιας, εκείνος που σε καιρό πειρασμού δεν κάνει υπομονή για όσα λυπηρά του συμβαίνουν, αλλά αποκόβεται από την αγάπη των πνευματικών αδελφών. Ούτε εκείνος που δεν καταφρονεί την δόξα, την εξουδένωση, τον πλούτο και την φτώχεια, την ηδονή και την λύπη, δεν απόκτησε ακόμη τέλεια αγάπη. Γιατί η τέλεια αγάπη δεν καταφρονεί μόνον αυτά, αλλά και την πρόσκαιρη ζωή και το θάνατο.
Αν εφαρμόζεις πράγματι την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον, μην δείξεις ποτέ σ' αυτόν πικρία για οποιοδήποτε πράγμα που σε λύπησε. Διαφορετικά είναι φανερό ότι προτιμάς τα πρόσκαιρα από την αγάπη και πολεμάς εναντίον του αδελφού σου.
Εκείνος που δεν αγαπά κάποιον, δεν σημαίνει ότι και τον μισεί οπωσδήποτε. Ούτε πάλι εκείνος που δεν μισεί, οπωσδήποτε αγαπά, αλλά μπορεί να είναι σε μια μέση κατάσταση, ούτε να αγαπά, ούτε να μισεί.
Φρόντισε όσο μπορείς, να αγαπήσεις κάθε άνθρωπο. Αν αυτό δεν μπορείς να το κάνεις ακόμη, τουλάχιστον μην μισήσεις κανέναν. Αλλά ούτε και αυτό θα μπορέσεις να κάνεις αν δεν καταφρονήσεις τα πράγματα του κόσμου.
Όποιον αγαπά κανείς, αυτόν οπωσδήποτε φροντίζει και να υπηρετεί. Εάν λοιπόν αγαπά κάποιος τον Θεό, οπωσδήποτε φροντίζει να κάνει εκείνα που Του είναι αρεστά. Εάν όμως αγαπά την σάρκα, φροντίζει τότε να κάνει εκείνα που ευχαριστούν αυτήν.
Αιτία της διανομής των Θεϊκών αγαθών, είναι το μέτρο της πίστεως του καθενός. Το πιο ωφέλιμο από κάθε άλλο αγαθό, είναι το να ειρηνεύει κανείς με τον Θεό.
Όταν η αίσθηση κάνει το νου υποχείριό της, του μαθαίνει την πολυθεΐα, καθώς με την υποδούλωση στα πάθη λατρεύει σαν Θεό διαμέσου κάθε αισθήσεως, το αντίστοιχο αισθητό.
/
7

Βλέπετε 1 - 33 από τα 200 αποτελέσματα