Περί...

Loading...
Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Οι αιρετικοί νομίζουν ότι κηρύττουν το Χριστό, ενώ στην πραγματικότητα κηρύττουν μόνο τον εαυτόν τους.
Δεν είναι εύκολο πράγμα να μεταπείσει κανείς μια ψυχή, η οποία έχει κυριευτεί από την πλάνη.
Είναι καλύτερο και προς το συμφέρον σας να είστε ολιγομαθείς, να μην ξέρετε πολλά γράμματα και άσημοι και με την αγάπη, να βρίσκεσαι κοντά στον Θεό, παρά να είστε πολυμαθείς και μορφωμένοι και έμπειροι και να είστε βλάσφημοι ενώπιον του Θεού.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα