Περί...

Loading...
Άγιος Άνθιμος ο Ίβηρας
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Όπως ένας άνθρωπος έχει στο σπίτι του χρυσό, άργυρο και ρούχα και όταν βγαίνει από εκεί, κλειδώνει και αμπαρώνει καλά, για να μην μπει κάποιος κλέφτης και του τα αρπάξει και ζημιωθεί, με τον ίδιο τρόπο και η ταπείνωση αμαπαρώνει, σαν ένα κλειδί για όλες τις αρετές, ώστε να μην μπει ο κοινός κλέφτης διάβολος και τις λεηλατήσει και χάσει τους κόπους, που έκανε για να τις αποκτήσει.
Ποιό είναι το όφελος, όταν το σώμα είναι άδειο από φαγητά και η ψυχή γεμάτη από αμαρτίες; Ποιά είναι η ωφέλεια, να είμαστε ωχροί και μαραμένοι απόι την νηστεία, αλλά να είμαστε αναμμένοι από εκδίκηση και μίσος; Ποιά είναι η ωφέλεια, όταν δεν πίνουμε κρασί και είμαστε μεθυσμένοι από το δηλητήριο της οργής; Τι ωφελούμεθα, να μην τρώμε κρέας και με τις συκοφαντίες μας, να ξεσχίζουμε τις σάρκες των αδεφών μας; Ο Θεός να το ξέρετε, αγαπά και τιμά μόνο αυτούς, που αποφεύγουν να καταπατούν τις εντολές Του.
Με 3 τρόπους σφάλλει ο άνθρωπος: α) από αδυναμία β) από άγνοια και γ) από κακή προαίρεση.
Όπως υπάρχουν πολλών ειδών ασθένειες στο σώμα και δεν θεραπεύονται με ένα μόνο ιατρικό φάρμακο, έτσι και ο καλός ποιμήν (και διδάσκαλος), δεν μπορεί με ένα τρόπο διδασκαλίας να αναπαύει, ούτε να διορθώσει όλους τους χαρακτήρες των ανθρώπων. Άλλη διδασκαλία χρειάζεται για τους άνδρες και άλλη για τις γυναίκες, άλλη συμβουλή αρμόζει στους άνδρες και άλλη στους νέους. Από άλλες διδαχές ωφελούνται οι πλούσιοι και από άλλες οι φτωχοί. Άλλη παρηγοριά αρμόζει στους χαρούμενους και άλλη στους λυπημένους, άλλη θεραπεία θέλουν οι υγιείς και άλλη οι ασθενείς. Άλλη αντιμετώπιση στους άρχοντες και άλλη στους δούλους. Άλλη προτροπή χρειάζονται οι τολμηροί και άλλη οι δειλοί. Άλλη καλοσύνη ταιριάζει στους πράους και άλλη στους οργίλους. Άλλα λόγια επιβάλλονται στους διαδασκάλους και άλλα στους αγράμματους.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα