Περί...

Loading...
Περί Προθυμίας - Ζήλου
Κοινοποίηση
Όπου η ελεύθερη βούληση είναι έτοιμη, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, (για να δοθεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος). Γιατί αυτός που προσκαλεί (ο Θεός) είναι φιλάνθρωπος· ο υπηρέτης έτοιμος, η χάρη πλούσια. Αρκεί να υπάρχει μέσα μας η προθυμία και δεν θα υπάρξει κανένα εμπόδιο.
Με την προθυμία διπλασιάζεται το καλό για χάρη σου. Γιατί εκείνο που γίνεται από λύπη ή από ανάγκη, είναι άχαρο και χωρίς ομορφιά.
Η προθυμία φέρνει προθυμία και όπως ακριβώς η φωτιά, με όσα περισσότερα ξύλα τροφοδοτείται, τόσο περισσότερο δυναμώνει, έτσι και η προθυμία.
Όσες φορές και αν αποτύχουμε, τόσες και ας ξαναρχίσουμε τα πνευματικά έργα. Ας μην λέμε: ''Γιατί επέτρεψε ο Θεός τόσα εμπόδια;''. Τα επέτρεψε, για να φανεί η προθυμία σου σε πολλούς ανθρώπους και η στοργή σου.
Πρόσεχε, πως όλα ο Απόστολος Παύλος τα ζητάει μετ' επιτάσεως. Δεν είπε απλώς να δίνετε κάτι, αλλά με αφθονία. Δεν είπε απλώς να είστε προϊστάμενοι στο καλό, αλλά και με ζήλο να το τελείται. Δεν είπε απλώς να ελεείτε, αλλά με χαρά. Δεν είπε απλώς να τιμάτε, αλλά να ξεπερνάτε τους άλλους. Δεν είπε απλώς να αγαπάτε, αλλά φιλόστοργα και χωρίς υποκρισία. Δεν είπε απλώς να απέχετε από τα κακά, αλλά να τα μισείτε. Δεν είπε απλώς να επιδιώκετε τα καλά, αλλά να προσηλώνεστε σ' αυτά. Δεν είπε απλώς να ενδιαφέρεστε, αλλά και χωρίς οκνηρία. Δεν είπε απλώς να έχετε πνεύμα, αλλά να είναι θερμό το πνεύμα. Θέλει λοιπόν, να είμαστε ζωντανοί και σε συνεχή ένταση.
Αυτό είναι καλός ζήλος, το να μιμείσαι και να μην εχθρεύεσαι. Το να μην στενοχωριέσαι για τα αγαθά των άλλων, αλλά το να πονάς για τα δικά σου κακά.
Υπάρχει ζήλος αγαθός, όταν κανείς έχει τέτοιο πόθο, ώστε να μιμείται την αρετή. Υπάρχει όμως και ζήλος σατανικός, που θέλει να απομακρύνει από την αρετή και εκείνον που την έχει πετύχει.
Όποιος συχνάζει με πίστη και ζήλο στην Εκκλησία, όλα θα τα υπομείνει εύκολα, γιατί θα πάρει από την ακρόαση των Θείων Γραφών, μεγάλη δύναμη για υπομονή και ευσέβεια.
Όταν ο μεν Κύριος λέει: ''Δώσε ελεημοσύνη και θα σου δώσω την Βασιλεία των Ουρανών'', εσύ δεν ακούς. Όταν όμως ο διάβολος σου δείχνει αποτρόπαιο θεατρικό έργο, όπως μια κεφαλή καρφωμένη, αμέσως είσαι γενναιόδωρος. Σε συγκινεί πιο πολύ το σατανικό θέαμα και τέχνασμα, που τόση βλάβη προκαλεί, παρά η υπόσχεση του Θεού, που προσπορίζει τόσα αγαθά.
Άλλοι άνθρωποι κατορθώνουν να κάνουν το καλό περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Και υπάρχουν αυτοί, που δείχνουν περισσότερη προθυμία, αλλά που κατορθώνουν λιγότερα και υπάρχουν αυτοί που δείχνουν λιγότερη προθυμία, αλλά κατορθώνουν περισσότερα. Οι δίκαιοι με μικρές πράξεις, κάμπτουν περισσότερο το Θεό, από μερικούς που πράττουν πολλά. Διότι ο Θεός δεν προσέχει στην πράξη, αλλά στην πρόθεση, δεν βλέπει αυτό που γίνεται, αλλά αυτό που εκπληρώνεται με προθυμία.
Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους.
Όσο διατηρεί κανείς τη μνήμη του Θεού και των μεγαλείων Του, τόσο αυξάνει τον πραγματικό ζήλο. Και αντίστροφα, όσο αυξάνεται ο πνευματικός ζήλος, τόσο ριζώνει η μνήμη του Θεού στον άνθρωπο.
Είναι ντροπή μας, οι ασεβείς να έχουν περισσότε­ρη προθυμία από εμάς στο να δουλεύουν μέρα και νύκτα τον Σατανά, για να τους κολάσει και εμείς να είμαστε α­μελείς και ψυχροί και να δουλεύουμε με οκνηρία τον Θεό!
Όταν επιτελούμε ένα έργο απρόθυμα, γεννιέται σύντομα μέσα μας ένα αίσθημα αηδίας και κατόπιν η ζωή μας γεμίζει αηδία για καθετί και τα χρόνια περνούν, με το να γερνάμε κατ' αυτό τον τρόπο...
Δεν κάνω τίποτα με μισή καρδιά, γιατί ξέρω, ότι αν το κάνω έτσι, τότε πρέπει να περιμένω και μισά αποτελέσματα.
Οι (περισσότεροι) άνθρωποι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, όσο δεν έχουν την δυνατότητα να το κάνουν.
Το ευκολότερο πράγμα γίνεται δύσκολο, όταν προσπαθείς να το κάνεις με δυσφορία.
Όσοι είναι πρόθυμοι να κάνουν μια προσπάθεια, σπουδαία θαύματα και υπέροχοι θησαυροί τους περιμένουν.
Ος γὰρ ἂν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. (Διότι εις εκείνον που έχει την διάθεσιν και την γνώσιν, θα του δοθεί ακόμη περισσότερον· και από εκείνον που δεν έχει ενδιαφέρον, και η ολίγη γνώσις που έχει, θα του αφαιρεθεί”.)

Κατά Μάρκον 4,25
Όστις σε αγγαρεύσει μίλιον έν, ύπαγε μετ' αυτού δύο. [Και αν κανείς σε αγγαρεύσει ένα μίλι πήγαινε μαζί του δύο (να φανείς δηλαδή υποχωρητικός και ν' αποφύγεις έτσι φιλονεικίες και διαπληκτισμούς)].

Κατά Ματθαίον 5,41
Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σάρξ ἀσθενής. (Αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεσθε, δια να μη πέσετε εις πειρασμόν· το μεν πνεύμα είναι πρόθυμον να υποτάσσεται στο θείον θέλημα, αλλά η σαρξ, η ανθρωπίνη φύσις, είναι ασθενής”.)

Κατά Μάρκον 14,38
Εἰ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ἔχῃ τις εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ἔχει. (Διότι, όταν η προθυμία υπάρχη, τότε είναι κανείς ευπρόσδεκτος με ο,τι έχει, και όχι με ο,τι δεν έχει.)

Β' Επιστολή Προς Κορινθίους 8,12
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα