Περί...

Loading...
Περί Παραδείγματος
Κοινοποίηση
Ελέγχοντας το κακό, δε βγαίνει τίποτε. Παρουσιάζοντας όμως το καλό, ελέγχεται από μόνο του το κακό. Μόνο με καλά παραδείγματα ελέγχονται όσοι έκαναν μόδα την αμαρτία!
Οι αγωνιζόμενοι, όχι μόνο δεν πρέπει να επηρεάζονται από το κοσμικό πνεύμα, αλλά και να μην συγκρίνουν τον εαυτόν τους με τους κοσμικούς και νομίζουν, ότι είναι άγιοι και μετά χαλαρώνουν και γίνονται χειρότεροι και από τους πιο κοσμικούς. Στην πνευματική ζωή, δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους.
Ο Θεός γέμισε τους ανθρώπους με διάφορα χαρίσματα. Ο άνθρωπος, όπως βλέπει την διαστροφή των άλλων, έτσι μπορεί να δει και την αρετή τους και να την μιμηθεί...
Δεν πρέπει να κάνουμε στα παιδιά μας συνέχεια υποδείξεις. Πρέπει να δίνουμε καλό παράδειγμα.
Τους λιγότερο πνευματικούς και ανώριμους τους παρακινούν πολύ περισσότερο τα παραδείγματα που βλέπουν.
Και θαύματα εάν κάνεις και νεκρούς εάν αναστήσεις και ο,τιδήποτε άλλο αν κατορθώσεις, δεν θα σε θαυμάσουν τόσο οι άπιστοι άνθρωποι, όπως θα σε θαυμάσουν, αν σε δουν πράο, ήρεμο και γλυκύ στους τρόπους. Διότι για τα θαύματα θα σε φθονήσουν, ενώ για την αγάπη που θα τους δείξεις, θα τους ελκύσεις κοντά σου και θα τους κάνεις να σε αγαπήσουν. Διότι τίποτε άλλο δεν μπορεί να ελκύσει κάποιον κοντά μας, όπως η αγάπη που του δείχνουμε...
Μην παίρνεις παράδειγμα από εκείνους που είναι πιο αδύναμοι από εσένα, αλλά από εκείνους, που είναι τελειότεροι από σένα.
Με όσα έπαθε εκουσίως ο Κύριος, έδωσε σε εμάς παραδείγματα σιωπής, υπομονής, καρτερίας, αγάπης...
Είναι δυνατόν με παραδείγματα από την φύση, να διδασκόμαστε καλά όλα τα πνευματικά.
Ζωή χωρίς λόγια, φέρνει καλύτερα αποτελέσματα, παρά λόγια χωρίς ανάλογη ζωή.
Αν είσαι σωστός Χριστιανός, χιλιάδες άνθρωποι γύρω σου, βλέποντάς σε, θα σωθούν.
Είναι αδύνατον σ' αυτόν που έχει πίστη στη δική του σύνεση και στο δικό του λογισμό να υποταχθεί ή να μιμηθεί κάποιο καλό που βλέπει στον πλησίον.
Μην ψάχνεις να δεις παράδειγμα από άλλους. Γίνε εσύ παράδειγμα. Μην ψάχνεις τι κάνει αυτός ή τι κάνει ο άλλος. Εσύ (τι κάνεις), δεν υπάρχει άλλος.
Πρότυπο για όλους μας να είναι η ζωή του Χριστού, όπως και οι Άγιοι, που μιμήθηκαν την ζωή του Χριστού.
Να μην προσπαθούμε να επιβάλλουμε τίποτα στον άλλον, αλλά η ζωή μας η ίδια να είναι πρόταση στον άλλον.
Πρέπει να πάρουμε παράδειγμα από τις πεταλούδες. Ζουν μια μέρα και πετάνε φέρνοντας χρώμα παντού...
Πρότυπο ζωής για τους άνδρες να είναι ο Χριστός και για τις γυναίκες η Παναγία.
Ο δρόμος με τις διδασκαλίες, είναι κουραστικός, ενώ με τα παραδείγματα είναι σύντομος και αποτελεσματικός.
Το παν χάθηκε, όταν οι κακοί χρησιμοποιούν τους καλούς σαν υπόδειγμα χλευασμού.
Παίρνε μαθήματα από τα ξένα παραδείγματα και έτσι θα γλυτώσεις από τις συμφορές.
Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ. (Γίνεσθαι μιμηταί μου, όπως και εγώ έγινα και είμαι μιμητής του Χριστού.)

Α' Επιστολή Προς Κορινθίους 11,1
Εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ· (Διότι εις αυτό ακριβώς έχετε κληθή, δια να εκτελήτε το καθήκον σας, και δια να πράττετε το αγαθόν και όταν ακόμη αδικήσθε και ταλαιπωρήσθε αδίκως. Διότι και ο Χριστός έπαθε προς χάριν ημών και υπέμεινε σταυρόν, δια να σώση ακόμη και αυτούς τους σταυρωτάς του, αφήσας εις σας τέλειον παράδειγμα προς μίμησιν, δια να ακολουθήσετε και βαδίσετε ακριβώς επάνω εις τα ίχνη του.)

Α' Επιστολή Πέτρου 2,21
Ύπόδειγμα γὰρ δέδωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ποιῆτε (Διότι εγώ σας έδωσα ένα τέλειον παράδειγμα, να πράττεται και σεις όπως και εγώ έπραξα εις σας.)

Κατά Ιωάννην 13,15
Αντί να δίνεις καλές συμβουλές, δώσε το καλό παράδειγμα.
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι τόσο ασήμαντος, ώστε το παράδειγμά του να μην μπορεί να βλάψει ή να ωφελήσει κάποιον.
/
2

Βλέπετε 1 - 33 από τα 44 αποτελέσματα