Περί...

Loading...
Περί Μέτρου
Κοινοποίηση
Το μέτρο της αγάπης, είναι να αγαπάς χωρίς μέτρο!
Ο άνθρωπος όσο περισσότερο αγαπά, τόσο περισσότερο αξίζει...
Κάθε πράγμα καλλωπίζετε από το μέτρο, διότι χωρίς μέτρο και αυτά που τα νομίζουμε καλά, καθίστανται επιβλαβή.
Όταν κανείς τρώει με μέτρο και με προσευχή, φροντίζει την υγεία και της ψυχής και του σώματός του. Χωρίς μέτρο όμως, αφαιρεί και αυτή την αγιοσύνη αλλά και την σωματική υγεία του.
Το μέλι είναι πολύ ωραίο. Όταν όμως φάει κανείς πάρα πολύ, μπορεί να του δημιουργήσει εμετό. Έτσι και στα πνευματικά, δεν πρέπει να βγαίνεις αδιάκριτα από τα όρια των δυνατοτήτων σου. Να κάνεις μόνο εκείνο που μπορείς. Αυτό θέλει ο Θεός. Τ' άλλα θα τ' αναπληρώσει ο ίδιος με την χάρη Του.
Αυτός που είναι μετρημένος στα λόγια είναι μετρημένος και στα έργα. Αυτός που εξετάζει τα λόγια που πρόκειται να πει εξετάζει και τις πράξεις που πρόκειται να εκτελέσει και ποτέ του δεν θα υπερβεί τα όρια της καλής και ενάρετης συμπεριφοράς.
Πηγή κακών είναι η έλλειψη μέτρου στις επιθυμίες μας. Σ' αυτήν οφείλονται οι πορνείες, οι πλεονεξίες, οι κλεψιές, οι φόνοι, οι ληστείες, ολόκληρη η διαφθορά της ψυχής. Ας μην επιζητούμε λοιπόν περισσότερα από τα απαραίτητα και στην τροφή και στα ενδύματα και στα σπίτια και στις άλλες σωματικές ανάγκες.
Δεν είναι κακό το να τρώει κάποιος, αλλά το να τρώει περισσότερο από όσο χρειάζεται. Ούτε είναι κακό το να πίνουμε κρασί, αλλά το να πίνουμε περισσότερο και να μεθάμε. Το σώμα μας για να συντηρηθεί πρέπει να φάει και να πιεί, αλλά πάντα με μέτρο. Γιατί το μέτρο συντελεί πάρα πολύ στην υγεία και ευεξία του σώματος.
Με τον τρόπο που εμείς ενεργούμε προς τον αδερφό μας, θα ενεργήσει και ο Θεός απέναντί μας. Με το μέτρο που εμείς μετράμε, έτσι θα μετρηθούμε...
Ό,τι κάνουμε, θα βρούμε. Σκληροί φανήκαμε στους ομοίους μας; Σκληρά θα μας κολάσει ο Θεός!
Πρέπει να επιδιώκουμε να ζούμε με μέτρο. Μέτρο στην ομιλία, στα λόγια, στις πράξεις, στις θεωρίες, σε όλα. Και η χαρά και η λύπη και η αγάπη θα πρέπει να είναι με το μέτρο τους. Μόνο στον Θεό δεν υπάρχει μέτρο. Όσο μπορούμε πρέπει να Τον αγαπούμε.
Η εγκράτεια και το μέτρο κατά την νεότητά μας, είναι το διαβατήριο για τα ευτυχισμένα γηρατειά μας.
Μην ξοδεύεις άσκοπα, όπως κάνουν όσοι δεν ξέρουν την αξία των αγαθών, ούτε να είσαι φιλάργυρος, αλλά σε όλα τα πράγματα να έχεις μέτρο.
Τίποτε δεν είναι δηλητήριο, τα πάντα είναι δηλητήριο. Η δόση κάνει το δηλητήριο.
Ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν.

(Διότι με την σκληράν και αυστηράν κρίσιν, που κατακρίνετε, θα κατακριθήτε και με το ίδιον μέτρον, που κρίνετε τας πράξης του πλησίον, θα μετρηθή από τον Θεόν και θα κριθή και η ιδική σας ζωή και συμπεριφορά.)

Κατά Ματθαίον 7,2
Χαλεπώτερά σου μὴ ζήτει καὶ ἰσχυρότερά σου μὴ ἐξέταζε (Μη επιζητείς δυσκατόρθωτα πράγματα, και ανώτερα από τας δυνάμεις σου μη τα εξετάζεις καθόλου.)

Σοφία Σειράχ 3,21
Πρέπει να προσέχουμε εκείνο που είναι σύμφωνο με το μέτρο.
Η δυστυχία στον κόσμο υπάρχει, γιατί κάποιος κάνει παραπάνω απ' όσα πρέπει να κάνει...
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα