Περί...

Loading...
Περί Ισχυρογνωμοσύνης
Κοινοποίηση
Οι ισχυρογνώμονες, οι φιλόνικοι, οι φιλέριδες, είναι μάταιοι και κενοί. Αγωνίζονται με τους άλλους μέχρι εξάντλησης, και ενώ μπορεί να κατακουραστούν, δεν ενδίδουν. Δεν υπολογίζουν τον εαυτό τους και παραφέρονται σαν να καταλαμβάνονται από μανία. Σ’ αυτούς σημασία δεν έχει η αλήθεια, αλλά η υπεροχή της γνώμης του άλλου κάνει να σταματά το λογικό τους, επιδιώκοντας με τις κραυγές τη νίκη.
Την ιστορία μελέτα παιδί μου, διότι έτσι όχι μόνο ταν εαυτόν σου και τη ζωή σου θα κάνεις ένδοξη και χρήσιμη στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και το μυαλό σου οξυδερκέστερο και διαυγέστερο.
Η άγνοιά μας για την Ιστορία, μας κάνει να μιλάμε άσχημα για τη δική μας εποχή.
Η γοητεία της ιστορίας και το αινιγματικό της δίδαγμα είναι ότι από εποχή σε εποχή τίποτα δεν αλλάζει κι όμως τα πάντα είναι διαφορετικά.
Το γενικότερο δίδαγμα της ιστορίας είναι: τα ίδια, με διαφορετικό τρόπο. Όποιος έχει διαβάσει Ηρόδοτο, έχει διαβάσει σχεδόν όλη την ιστορία.
Οι άνθρωποι όλων των εποχών μοιάζουν. Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον.
Όποιος αγνοεί και δεν συμβουλεύεται την Ιστορία, μοιάζει με τον οδηγό, που δεν κοιτάζει ποτέ τους καθρέφτες του αυτοκινήτου του...
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα