Περί...

Loading...
Περί Φλυαρίας
Κοινοποίηση
Όσο περισσότερα θα πείτε, τόσο λιγότερα οι άνθρωποι θα συγκρατήσουν στη μνήμη τους.
Η πολυλογία είναι η καθέδρα της κενοδοξίας, είναι η θύρα της καταλαλιάς, πρόξενος της ψευδολογίας, σκορπισμός της κατανύξεως και της σύννοιας (συγκεντρωμένος νους), οδηγός στα ευτράπελα, αμαύρωση της προσευχής και προκαλεί ακηδία. Η πολυλογία άλλοτε γεννιέται από την πολυφαγία (γαστριμαργία) και άλλοτε από την κενοδοξία.
Όποιος γνώρισε τα παραπτώματά του, χαλιναγώγησε τη γλώσσα του, ενώ ο πολυλογάς δεν γνώρισε ακόμα καθώς πρέπει τον εαυτό του.
Αυτός που φροντίζει για την ώρα του θανάτου του, ολιγόστευσε τα λόγια του. Και αυτός που απέκτησε πένθος στην ψυχή του, αποφεύγει σαν φωτιά την πολυλογία.
Άκουσα κάποτε ένα μοναχό να λέει, ότι η πολυλογία οπωσδήποτε γεννάται από τις εξής αιτίες: Ή από κακή συναναστροφή και κακή συνήθεια, αφού η γλώσσα έλεγε είναι μέλος του σώματος, όπως διαπαιδαγωγηθεί, έτσι κατά ανάγκη και θα συνηθίσει ή πάλι από κενοδοξία, πράγμσ που συμβαίνει περισσότερο, σε όσους έχουν πνευματικό πόλεμο ή μερικές φορές από γαστριμαργία. Γι' αυτό πολλές φορές, δαμάζοντας την κοιλιά, δεσμεύουν με βία και την γλώσσα και την καθιστούν ανίσχυρη για πολυλογία.
Θλίβε την κοιλιά και οπωσδήποτε θα κλείσεις και το στόμα, γιατί η γλώσσα ισχυροποιείται από τα πολλά φαγητά.
Είδα πολλούς ανθρώπους που σώθηκαν με πολλή σιωπή. Και δεν είδα κανέναν, που να σώθηκε με την πολυλογία.
Όποιος πολυλογεί, για καλά ακόμη πράγματα, είναι ανάξιος της αγιότητος. Από την πολυλογία προκαλείται η άγνοια και η διατάραξη του νου.
Το σιωπηλό στόμα ερμηνεύει τα μυστήρια του Θεού, ενώ ο πολυλογάς απομακρύνεται από τον Πλάστη του.
Φύλαξε τον εαυτό σου από την πολυλογία· διότι αυτή σβήνει από την καρδιά τις νοερές κινήσεις που φυτεύονται από τον Θεό.
Τίποτε δεν σβήνει τόσο τη φωτιά που ανάβει το Άγιον Πνεύμα στην καρδιά για τον αγιασμό της ψυχής, όσο η συναναστροφή, η πολυλογία και η συζήτηση, εκτός αν γίνεται με πνευματικούς αδελφούς και έχει σαν περιεχόμενο την γνώση του Θεού και την προσέγγισή μας σ' Αυτόν.
Ο κήπος που δεν έχει φράχτη, ποδοπατιέται και ερημώνεται. Και αυτός που δεν φράζει το στόμα του, χάνει τους πνευματικούς καρπούς του. Εκείνος που λέει πολλά λόγια, όταν βρίσκεται ανάμεσα σε αδελφούς, θα προκαλέσει πολλές φιλονικίες και πολλή αντιπάθεια εναντίον του. Αν όμως δύσκολα ανοίγει τα χείλη του, θα γίνει αγαπητός.
Τίποτε άλλο δεν προκαλεί τόση σύγχυση, όσο η πολυλογία. Και τίποτε δεν είναι φαυλότερο από την ακράτητη γλώσσα, που μπορεί να αφανίσει την καλή κατάσταση της ψυχής. Ό,τι οικοδομούμε κάθε μέρα, το γκρεμίζει και ό,τι με κόπο μαζεύουμε, η ψυχή το σκορπίζει με την πολυλογία. Τι είναι χειρότερο από τη γλώσσα; Είναι ασυγκράτητο κακό. Πρέπει λοιπόν να της βάλομε όρια, να της επιβληθούμε δια της βίας και να την πιέσουμε, ώστε να λέει μόνο τα απαραίτητα. Ποιός μπορεί να πει πόση ψυχική ζημιά προκαλείται από τη γλώσσα;
Η πολυλογία διασκορπίζει υπερβολικά το νου και όχι μόνο τον κάνει αδρανή στην πνευματική εργασία, αλλά και τον παραδίνει στο δαίμονα της ακηδίας· αυτός πάλι, αφού τον εξασθενήσει υπέρμετρα, τον παραδίνει στους δαίμονες της λύπης και της οργής.
Να βάλουμε πόρτα και κλειδαριά στο στόμα. Από την φλυαρία προήλθαν μυριάδες κακά. Διαλύθηκαν σπίτια, διασπάστηκαν φιλίες και πολλά άλλα κακά συνέβησαν. Έχεις το ελάττωμα να μιλάς πολύ; Λέγε λοιπόν τα δικά σου στον Θεό. Έτσι θα σου είναι αυτό όχι ελάττωμα, αλλά πλεονέκτημα. Λέγε τα δικά σου στους φίλους σου, ώστε να προσεύχονται για τις αμαρτίες σου.
Η πολυλογία είναι μητέρα της αδιαφορίας, υπόθεση αγνωσίας και μωρίας, πόρτα της κατακρίσεως, υπηρέτης των ψεμάτων και ψυχρότητα της ευλαβούς θερμότητας.
Η πολυλογία τις περισσότερες φορές, προέρχεται από την υπερηφάνεια πως τάχα ξέρουμε πολλά και γι' αυτό βιαζόμαστε με πολλές επαναλήψεις να εντυπώσουμε τη γνώμη μας στις καρδιές των άλλων, για να φανούμε σ' αυτούς διδάσκαλοι, λες και έχουν ανάγκη να μάθουν από μας. Την υπερηφάνεια αυτή τη δείχνουμε, όταν διδάσκουμε χωρίς να μας το έχουν ζητήσει.
Η γλώσσα όταν αρχίσει και λαλεί μια φορά, τρέχει σαν αχαλίνωτο άλογο και δεν μιλάει μόνο τα καλά και πρέποντα, αλλά και τα κακά.
Χρήσιμες συμβουλές, για την καταπολέμηση του πάθους της πολυλογίας: α)Μην ανοίξεις μακρές συνομιλίες με εκείνον, που σε ακούει με κακή όρεξη, για να μην του προκαλέσεις αηδία και τον κάνεις να σε σιχαθεί β)Απόφευγε να μιλάς αυστηρώς και μεγαλοφώνως, γιατί δίνεις την υποψία, ότι είσαι μάταιος και έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν σου γ)Ποτέ να μην μιλάς για τον εαυτό σου, τις υποθέσεις σου και τους συγγενείς σου. Εκτός και αν είναι ανάγκη, οπότε μπορείς να μιλήσεις όσο γίνεται, με περισσότερη συντομία.
Υπάρχουν 2 ειδών φλυαρίας: Η πρώτη είναι να λές λόγια προς καταστροφή της εναρέτου ζωής, λόγια κατηγορίας, συκοφαντίες, ψέματα και τα παρόμοια. Το άλλο είδος φλυαρίας σχετίζεται με την αστειολογία, η οποία παρακινεί τους άλλους να γελούν.
Η Χάρις του Θεού δεν έρχεται ποτέ σε εκείνον, που έχει ελεύθερο και ανοιχτό το στόμα του.
Εκείνος που περιορίζει την κοιλιά του, μπορεί να περιορίσει και την γλώσσα του.
Η πολυλογία τρέφει την κενοδοξία όπως το λάδι τη φωτιά. Η πολυλογία καλλιεργεί τη λήθη του Θεού και των αμαρτιών μας και σκορπίζει την κατάνυξη. Η πολυλογία ψυχραίνει την πνευματική θέρμη και γεννά την πνευματική οκνηρία και την ακηδία. Η πολυλογία χαλαρώνει την προσοχή και αδυνατίζει την προσευχή.
Το λυπηρότερο απ' όλα είναι, ότι η πολυλογία μπορεί να σβήσει τη φωτιά, που ήρθε ο Κύριος να ανάψει στη γη της ανθρώπινης καρδιάς.
Η φλυαρία γεννάει την αργολογία, το ψέμα, την συκοφαντία, την κατάκριση, τον διασκορπισμό του νου, την αιχμαλωσία, την απελπισία. Η πολυλογία αφανίζει τις αρετές και καταργεί την ησυχία.
Η πολυλογία διώχνει την Χάρη του Θεού και ψυχραίνει την θερμότητα της ψυχής.
Όταν βλέπετε κάποιον να λέει πολλά λόγια ή να αγαπάει τις συζητήσεις ή να ψάχνει για παρέα, μην του έχετε ποτέ εμπιστοσύνη.
Η αχίλλειος πτέρνα των ανθρώπων, βρίσκεται στις πολλές κουβέντες και στις συζητήσεις.
Η μανιώδης σκανδαλοθηρία, η επαίσχυντη συκοφαντία και η θεομίσητη κατηγορία, (όλα αυτά), αρχίζουν από την φλυαρία.
Τίποτα δεν οδηγεί με τόση ευκολία στην αμαρτία, όσο η σύγχυση και η πολυλογία.
/
3

Βλέπετε 1 - 33 από τα 95 αποτελέσματα