Περί...

Loading...
Περί Εντολών του Χριστού
Κοινοποίηση
Μπορεί να υποστηριχθεί με κάποια βεβαιότητα ότι σχεδόν πουθενά δεν κηρύσσεται γνήσιος Χριστιανισμός. Ο Χριστιανισμός τόσο πολύ υπερέχει από τη συνηθισμένη αντίληψη, ώστε η προσευχόμενη καρδιά δεν αποτολμά να κηρύξει ευαγγελικό λόγο. Ο κόσμος αναζητά την αλήθεια. Αγαπά τον Χριστό. Αλλά –κυρίως στις μέρες μας– προσπαθεί να τον μειώσει στις δικές του διαστάσεις, πράγμα που μειώνει το Ευαγγέλιο, σε σημείο να παρουσιάζεται σαν ηθικό δόγμα.

Η επίτευξη της γνώσης της Αλήθειας απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια απ’ ότι απαιτεί οποιαδήποτε άλλη επιστημονική μόρφωση. Ούτε η μελέτη μεγάλου πλήθους βιβλίων, ούτε η εξοικείωση με την ιστορία του Χριστιανισμού, ούτε η μελέτη διαφόρων θεολογικών συστημάτων μπορεί να μας φέρει στο σκοπό, εκτός αν εμείς συνεχώς και με όλες τις δυνάμεις μας υπακούσομε στις εντολές του Χριστού.
Οι άνθρωποι μισούν τη φτώχεια, ο δε Θεός την υπερήφανη ψυχή. Στους ανθρώπους είναι τίμιος ο πλούτος, στον Θεό δε, η ταπεινωμένη και συντετριμμένη ψυχή. Οι εντολές του Θεού είναι τιμιότερες απ’ όλους τους θησαυρούς του κόσμου, διότι όποιος τις φυλάττει, βρίσκει το Θεό!
Οι εντολές του Θεού δόθηκαν όχι μόνο για την εξωτερική συμπεριφορά, αλλά και για την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου· αγκαλιάζουν όλους τους λογισμούς, όλα τα αισθήματα, όλες τις μυστικές κινήσεις της ψυχής. Η τήρηση των εντολών δεν είναι δυνατή, χωρίς την διαρκή εγρήγορση και την έντονη προσοχή.
Ρύθμισε όλες σου τις πράξεις και όλη σου τη διαγωγή, σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου. Ρύθμισε σύμφωνα με αυτές τα λόγια σου, τις σκέψεις σου και τα αισθήματά σου και θα γνωρίσεις τις ιδιότητες του Ιησού και έτσι θα σε συνεπάρει μια άφθαρτη γλυκύτητα, που δεν ανήκει στον κόσμο και η οποία αφαιρεί από την καρδιά, κάθε ροπή προς τις επίγειες απολαύσεις. Θα Τον αγαπήσεις τότε τον Χριστό τόσο, που θα θελήσεις να κατοικήσει μέσα σου και χωρίς Αυτόν, θα θεωρείς τον εαυτόν σου χαμένο. Και θα κραυγάζεις αδιάλειπτα: "Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό!".
Μέγα μέρος των αμαρτιών μας προέρχεται, από το ότι λησμονούμε τις εντολές του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος βάλει τον νόμο του Θεού στην καρδιά του, τότε θα μισήσει την αμαρτία, θα πυρποληθεί από τον πόθο της ζωής εν Κυρίω και θα απέχει πάσης αμαρτίας.
Πρέπει να προσπαθούμε, ώστε η ζωή μας ολόκληρη και όχι σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, να οικοδομείτε κατά τον νόμο του Θεού. Πρέπει όλη μας η δραστηριότητα να ρυθμίζετε, έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Μόνο σε τέτοιες συνθήκες θα έχουμε καρδιά αγνή και μόνον ''οι καθαροί τη καρδία τον Θεόν όψονται'' (Ματθ. 5,8).
Το αίσθημα της αγάπης προς τον Θεό έρχεται στον βαθμό, κατά τον οποίο εκτελούμε τις εντολές Του.
Το θέλημα του Θεού φαίνεται στις εντολές Του, τις οποίες οφείλουμε να προσπαθούμε να εκπληρώνουμε στην κοινωνία μας με τους πλησίον. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης και παράβασης των εντολών, να εκδηλώνουμε την μετάνοιά μας. Επειδή όμως η δική μας βούληση έχει διαφθαρεί και απαιτείται πάντα να εξαναγκαστούμε στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού, αναγκαίο είναι να ζητήσουμε και την βοήθειά Του.
Όταν το φίδι πρέπει να αλλάξει το παλιό του πετσί με το καινούριο, περνά από μια στενωνό και κατ' αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται να απαλλαγεί απ' αυτό. Έτσι και ο άνθρωπος, ο οποίος επιθυμεί να απαλλαγεί από τον παλιό εαυτό του, πρέπει να διέλθει από την στενωπό της εκπλήρωσης των εντολών του Ευαγγελίου.
Οι εντολές του Θεού δόθηκαν για όλους τους Χριστιανούς και είναι υποχρεωμένοι να τις τηρήσουν. Φόροι, θα λέγαμε είναι, που τους οφείλουμε στον βασιλιά. Υπάρχουν όμως στον κόσμο μεγάλοι και λαμπροί άνθρωποι, που όχι μόνο φόρους δίνουν, αλλά του προσφέρουν και δώρα και αυτοί αξιώνονται μεγάλης τιμής.
Όσο κανείς εφαρμόζει τις εντολές του Χριστού, που είναι γραμμένες στο Ευαγγέλιο, τόσο αρχικά θεραπεύεται στο πρώτο στάδιο, τόσο φωτίζεται στο δεύτερο στάδιο και τόσο χαριτώνεται και αγιάζεται στο τρίτο στάδιο. Το τρίτο στάδιο έχει αρχή και δεν έχει τέλος, είναι μια διενεκής πορεία προς το υπερτέλειο, διότι ο Θεός δεν έχει τέλος, είναι ατελείωτος.
Όσο περισσότερο εφαρμόζεις τις εντολές του Ευαγγελίου, τόσο περισσότερο αυξάνεται η πίστη σου. Εφαρμόζοντας τις εντολές του Χριστού, αυξάνεται η αγάπη μας για Αυτόν, διότι μέσα στην εντολή είναι κρυμμένος ολόκληρος ο Χριστός!
Ως προς την εφαρμογή των εντολών του Χριστού, υπάρχουν 3 τύποι πιστών: α) αυτοί που εφαρμόζουν το Νόμο του Θεού, από αγάπη για το Χριστό β) αυτοί που εφαρμόζουν το Νόμο, προκειμένου να κερδίσουν τον παράδεισο και γ) αυτοί που κάνουν υπακοή, από φόβο για την κόλαση.
Παραβίαση των εντολών του Χριστού σημαίνει χαστούκι στο πρόσωπο του Χριστού. Λες ψέματα, δίνεις ένα χαστούκι στον Χριστό. Κάνεις μοιχεία, τότε Του δίνει δύο χαστούκια.
Όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, δεν προσφέρουνε τίποτε σ' Εκείνον, γιατί δεν έχει από τίποτα ανάγκη και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών. Τους εαυτούς μας ευεργετούμε, με το να προξενούμε σε εμάς την αιώνια ζωή και την απόλαυση των ανεκφράστων αγαθών.
Οι εντολές του Θεού, είναι οι κανόνες της ηθικής, είναι οι νόμοι της αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς, τους οποίους χάσαμε με την πτώση και με την ράθυμη και πεπλανημένη μας ζωή. Την άρνηση των εντολών, βιώσαμε μέσα μας, σε μορφή έξεως και συνήθειας και αυτό μας μετάφερε σε μίια παρά φύση ζωή και κατάσταση. Αυτές τις εντολές απαιτεί τώρα από μας ο σαρκωθείς Θεός Λόγος, ο Οποίος μας παρέχει την σωτηρία από τον σταυρό Του και διά του παναγίου Του αίματος. Μόνο τούτο θέλει από εμάς, να «αγαπάμεν αλλήλους» και να απέχουμε από την περιεκτική κακοήθεια, που καταρρακώνει την προσωπικότητά μας και την κάνει, να μην ανήκει στα λογικά όντα, αλλά την ταυτίζει με τα κτήνη και τους δαίμονες.
Όσοι ακολουθούν τον δρόμο των εντολών του Χριστού αναγεννώνται πνευματικά, μεταμορφώνονται. Αυτό δεν γίνεται σε όλους εξίσου, αλλά ανάλογα με το ζήλο τους. Συσταυρώνονται μετά του Ιησού Χριστού και η Θεία Χάρη τους εξομοιώνει με το πρόσωπο αυτό της αγάπης τους. Εδώ βρίσκεται η θεολογία του σταυρού, τον οποίο ο Παύλος εξυμνεί ως φως της Θείας αγάπης.
Η εφαρμογή των εντολών του Χριστού μας, αποσκοπεί στο να ξεριζώσει από την καρδιά κάθε εμπαθούς ανθρώπου, τις κακές ρίζες των παθών και κάθε αμαρτίας και να καταστεί έτσι καθαρός. Και Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά, διότι αυτοί θα δουν το Θεό και όχι οι εμπαθείς άνθρωποι. Επομένως καθαρή καρδιά, έχουν όσοι εφαρμόζουν τις εντολές του Χριστού.
Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χαρά εκεί όπου υπάρχει παράβαση της εντολής του Θεού, όπως είναι αδύνατον να υπάρχει στενοχώρια με την εφαρμογή του νόμου του Θεού.
Όποιος βιώσει τις εντολές του Θεού αυτός ζει ουράνιες καταστάσεις και μεγαλειώδεις στιγμές, ζει την παρουσία της χάριτος του Θεού στην καρδιά του και γεύεται τον ίδιο τον Χριστό που κατοικεί πλέον μέσα του.
Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και τηρεί σωστά τις εντολές, τότε ανοίγει ο νους του και καταλαβαίνει πως ο Θεός προνοεί για τον κάθε άνθρωπο. Και τότε ψηλαφεί την ιδική πρόνοια του Θεού στη ζωή την προσωπική, τόσον αυτού όσο και της οικογενείας του. Και τότε λένε οι άγιοι πατέρες ότι προχωράει και αυξάνεται η πίστη της θεωρίας, δηλαδή της οράσεως. Από αυτά βλέπει ο πεφωτισμένος νους, πως ο Θεός χειρίζεται την κάθε ψυχή με τέτοια πατρότητα, με τέτοια λεπτομέρεια, με τέτοιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τότε προχωρεί και δεν οπισθοχωρεί.
Το σίδηρο όταν το αφήσεις σκουριάζει. Όταν το χρησιμοποιείς λάμπει. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν δεν εργάζεται τις εντολές του Θεού, σκουριάζει.
Ο Θεός δεν έδωσε δύο Ευαγγέλια, ένα για τους εγγάμους και άλλο για τους μοναχούς. Το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο για όλους. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης σε μια από τις Κατηχήσεις του γράφει, ότι οι μόνες διαφορές στον τρόπο ζωής του εγγάμου πιστού από εκείνον του μοναχού είναι η συζυγική σχέση και η κρεοφαγία. ΄Ολα τα άλλα, όπως η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, η πίστη και ελπίδα στον Θεό, η υπομονή στις θλίψεις, η ταπεινοφροσύνη, η ελεημοσύνη, η προσευχή, η ανεξικακία, η μετάνοια, η νηστεία, η εγκράτεια κτλ., είναι εντολές του Θεού για όλους ανεξαιρέτως, μοναχούς και λαϊκούς, που επιθυμούν την σωτηρία τους.
Για ένα πουλί που πετά στον αέρα άραγε είναι βαριές οι φτερούγες του; Όχι. Έτσι ακριβώς για τον αληθινό Χριστιανό, δεν είναι δύσκολες οι εντολές του Χριστού, με την εφαρμογή των οποίων η ψυχή μας ενισχύεται και πετά στον ουρανό.
Οι εντολές του Χριστού δεν είναι βαριές. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός: Ο γαρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστί (Ματθ. 11,30). Εκείνο που κάνεις τις εντολές του Χριστού να μην είναι βαριές είναι η αγάπη μας στον Χριστό και στους ανθρώπους. Είναι αδύνατον να εφαρμόσουμε έστω και μία εντολή του Χριστού, εάν δεν έχουμε ταπείνωση.
Μια πέτρα κρύβει φωτιά μέσα. Τον καιρό που συνετέθη και εναπετέθη στη γη περιέκλεισε πυρ. Όταν την βλέπεις, την πιάνεις, την χαϊδεύεις, δεν αντιλαμβάνεσαι τίποτα. Για χτύπησέ την να δεις, θα βγάλει φωτιά από μέσα. Έτσι είναι οι εντολές. Περιέχουν μέσα τον Θεό. Όταν τις χτυπήσεις, τις εφαρμόσεις, τις τηρήσεις, τις ψαχουλέψεις καλά-καλά, τις ζήσεις, τις βιώσεις, ε, τότε, ξεπηδά από εκεί μέσα ο Θεός.
Το να πιστεύει κάποιος στον Θεό και να μην εκτελεί τις εντολές Του, μοιάζει με εκείνον που παραδέχεται την μάνα του, αλλά να την κακοποιεί και να την αφήνει να ζήσει μόνη της στο πεζοδρόμιο... Αυτός που πράττει έτσι, είναι χειρότερος από εκείνον που δεν πιστεύει, γιατί κινείται φαρισαϊκά.
Οι ταράτσες των πολυκατοικιών έχουν κάγκελα, όχι για να περιορίσουν την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά για να ασφαλίσουν την ελευθερία και τη ζωή του. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις εντολές του Θεού. Δεν εμποδίζουν την ελευθερία μας, αλλά την εξασφαλίζουν και μας προστατεύουν από κάθε πτώση στην αμαρτία.
Οι δέκα εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, ισχύουν και στην Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας την Καινή Διαθήκη, για να εφαρμόσουμε ορθώς τις 10 εντολές. Όταν για παράδειγμα η Παλαιά Διαθήκη λέει ''ου φονεύσεις'', δεν αναφέρεται μόνο στο ότι παίρνω ένα περίστροφο και σκοτώνω. Γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μία του Επιστολή αναφέρει, ότι εκείνος που δεν αγαπάει τον αδελφό του, είναι ανθρωποκτόνος. Άρα όσες φορές δεν αγαπήσαμε τον αδελφό μας, σταθήκαμε ανθρωποκτόνοι και επομένως δεν έχουμε το δικαίωμα να λέμε, ότι δεν σκότωσα στην ζωή μου... (όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι).
Εάν πήρες την απόφαση να ζήσεις με τον Θείο Νόμο, θα βρεις βοηθό τον ίδιο τον Νομοθέτη. Αν πάλι με την θέλησή σου, παραβαίνεις τις Θείες εντολές, θα βρεις συνεργάτη τον διάβολο.
Αυτός που εξετάζει στα αλήθεια με ακρίβεια τους λογισμούς του, είναι και ο αληθινός εραστής των εντολών του Κυρίου.
/
5

Βλέπετε 1 - 33 από τα 162 αποτελέσματα