Περί...

Loading...
Περί Ενότητας
Κοινοποίηση
Τίποτε δεν ενδιαφέρει το Θεό τόσο πολύ, όσο το να είμαστε ενωμένοι και συνδεδεμένοι μεταξύ μας.
Είμαστε ένα σώμα και μέλη του ίδιου σώματος, μέλη ο ένας του άλλου. Λοιπόν, ας μην συμπεριφερόμαστε σαν χωρισμένοι και διεσπασμένοι. Να μην λέει κάποιος: ''Ο τάδε δεν είναι φίλος μου, δεν είναι συγγενής μου, δεν είναι γείτονάς μου, δεν έχω τίποτε κοινό μ' αυτόν''. Να μην λέει: ''Και πώς να τον πλησιάσω και να του μιλήσω;''. Αν και δεν είναι συγγενής ή φίλος, είναι όμως άνθρωπος. Έχει την ίδια με σένα φύση, τον ίδιο Θεό και Κύριο. Είναι σύνδουλός σου. Ζει στην ίδια με σένα σκηνή, αφού στον ίδιο κόσμο υπάρχετε. Αν μάλιστα συμβαίνει να έχει και την ίδια με σένα πίστη, τότε είναι μέλος δικό σου.
Ο Θεός από Πρόνοια έδωσε διαφορετικά χαρίσματα και αγαθά σε όλους, για να υπάρχει πολλή συμφωνία και αγάπη, ώστε ο καθένας επειδή θα έχει ανάγκη τον πλησίον, να συσφίγγει μαζί του σε κοινό δεσμό. Αυτό έθεσε ως νόμο και στα επαγγέλματα και στα δικά μας μέλη και στα φυτά και γενικά σε όλα.
Ο Θεός έδωσε σε κάθε περιοχή διαφορετικά προϊόντα, για να προσεγγίζουμε ο ένας τον άλλον, λόγω των αναγκών και να έρθει η αγάπη (και η ενότητα), με το να δίνουμε αυτά που μας περισσεύουν και να παίρνουμε αυτά που μας λείπουν.
Όπως ακριβώς ο άρτος αποτελείται από πολλούς κόκκους σταριού, ώστε πουθενά να μην φαίνονται οι κόκκοι, αλλά να υπάρχουν, χωρίς να είναι ορατή η διαφορά στη συνάφεια, έτσι ενωνόμαστε και μεταξύ μας και με τον Χριστό.
Όπως οι χορδές της λύρας, ενώ είναι πολλές, καταλήγουν σε μία αρμονία και κάνουν μελωδία ευχάριστη, έτσι ακριβώς όσοι είναι συνενωμένοι σε μία γνώμη, κάνουν να ηχεί όμορφα η μελωδία της αγάπης.
Τότε επιτίθεται ο Διάβολος, όταν δει να είμαστε μεμονωμένοι και κλεισμένοι στον εαυτόν μας. Γιατί έργο του Διαβόλου είναι, να μας διασπά από τους αδερφούς μας. Γι' αυτό πρέπει κυριώς για το λόγο αυτό, συνεχώς να χαιρόμαστε μαζί με τους άλλους, ώστε να μην είμαστε ευάλωτοι στον Διάβολο.
Αν από τη φύση του το καλό ενώνει και συγκρατεί τα διαιρημένα, το κακό προφανώς διαιρεί και φθείρει τα ενωμένα. Διότι το κακό έχει στη φύση του να διασκορπίζει, είναι άστατο, πολύμορφο και προκαλεί διαίρεση.
Αν ζούμε ενωμένοι, θα είμαστε μακάριοι, θα ζούμε στον Παράδεισο. Ο κάθε διπλανός μας, ο κάθε πλησίον μας είναι ''σάρξ εκ της σαρκός μας''.
Τίποτα δεν ενώνει τόσο πολύ τους ανθρώπους, όπως το να χαίρονται για τα ίδια πράγματα και να έχουν κοινά φρονήματα.
Πρέπει να είμαστε ομόφρονες, να έχουμε κοινό τρόπο σκέψεως. Αυτό εξασφαλίζει την ενότητα.
Στην πραγματική ενότητα υπάρχει σεβασμός στη διαφορετικότητα του καθενός.
Ευχαριστείται ο Θεός όταν βλέπει ανθρώπους ενωμένους, ενώ ο σατανάς ευχαριστείται, όταν τους βλέπει χωρισμένους.
Η τακτική του διαβόλου είναι διαίρε και βασίλευε. Όταν όμως είμαστε όλοι ενωμένοι μεταξύ μας, δεν τολμάει να μας πειράξει. Αν όμως ο καθένας πορεύεται μόνος του στη ζωή, είναι φυσικό, να νικηθεί από τον σατανά.
Δεν ωφελεί σε τίποτε, το να είμαστε ενωμένοι, το να ζούμε κάτω από την ίδια στέγη και να έχουμε διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετικές επιδιώξεις. Αντίθετα εκείνους που στηρίζονται στον κοινό αγώνα για την αρετή, δεν τους χωρίζουν οι τόποι και οι αποστάσεις. Οι κοινοί στόχοι και οι πνευματικές επιδιώξεις συγκροτούν την αδελφοσύνη και όχι η συγκατοίκηση και η παραμονή στον ίδιο τόπο. Γι' αυτό και η ειρήνη, ποτέ δεν μπορεί να παραμείνει ακύμαντη, όπου υπάρχουν αντίθετες ροπές και εμμονές στα θελήματα.
Αυτοί που σαν αδέλφια ενώνονται για έναν κοινό σκοπό, είναι πιο δυνατοί και από τα απόρθητα κάστρα.
Η ομόνοια είναι σωτήρια για όσους την χρησιμοποιούν. Ενωμένοι θα επιζήσουμε, χωρισμένοι θα χαθούμε, γιατί η ένωση δίνει δύναμη.
Ένας αγρότης φώναξε τα παιδιά του που όλο καυγάδιζαν μεταξύ τους και τους είπε να φέρουν από ένα κλαδί. Αφού έκανε τα κλαδιά ένα δεμάτι και τα έδεσε, προκάλεσε ένα από τα παιδιά του να πάρουν το δεμάτι και να το σπάσουν. Όλα προσπάθησαν, αλλά μάταια. Κατόπιν ο πατέρας έλυσε το δεμάτι και έδωσε από ένα κλαδί σε κάθε παιδί για να το σπάσει, πράγμα που έκαναν με μεγάλη ευκολία. Στο τέλος ο πατέρας τους είπε: "Βλέπετε, παιδιά μου, πως αν παραμείνετε ενωμένοι, θα είστε πάντα ανίκητοι. Όμως αν διαφωνείτε και χωρίσετε, θα καταστραφείτε...''
Οι άνθρωποι θα δουν πως μπορούν να δημιουργήσουν ενωμένοι ευκολότερα όσα έχουν ανάγκη και να αποκρούσουν πολύ ευκολότερα τους κινδύνους που τους περιβάλλουν με ενωμένες δυνάμεις.
Ἐὰν οἰκία ἐφ᾿ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη.

(Εάν εις μίαν οικογένειαν διαιρεθούν τα μέλη μεταξύ των και πολεμούν το ένα το άλλο, δεν είναι δυνατόν να σταθή και να ζήση η οικογένεια εκείνη.)

Κατά Μάρκον 3,25
Ο κολλώμενος τω Κυρίω εν πνεύμα έστι . [Εκείνος που προσκολλάται και ενώνεται με τον Κύριο, γίνεται κατά μυστηριώδη τρόπο ένα πνεύμα με Αυτόν, γεμίζει ολόκληρος και αγιάζεται από Αυτόν.] (Προς Κορινθίους Α' 6,17)
Εν τη ενώσει η ισχύς. (Η δύναμη βρίσκεται στην ένωση.)

Αρχαίο Ρητό
Σε κάθε αψίδα κάθε μία πέτρα, που χωριστά από τις άλλες δεν θα είχε καμμία σημασία, μαζί όμως με τις άλλες, εξασφαλίζει την στεριότητα και την ισορροπία όλου του οικοδομήματος, που μέρος του αποτελεί.
Οι νιφάδες του χιονιου είναι από τα πιο εύθραυστα πράγματα στη φύση και όμως δείτε τι μπορούν να κάνουν, όταν είναι ενωμένες.
Ενότητα δεν είναι η απόλυτη συμφωνία απόψεων και κινήσεων, αλλά η χωρίς όρους αγάπη και το πραγματικό ενδιαφέρον για τον αδελφό μας.
Οι θλίψεις ενώνουν τους ανθρώπους 1000 φορές περισσότερο από ότι οι χαρές.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα