Περί...

Loading...
Περί Ελληνικού Έθνους
Κοινοποίηση
Το Έθνος και η Εκκλησία θα δοκιμασθούν σκληρά. Θα δουν πολλά τα μάτια μας. Να προσεύχεστε να μην σας εγκαταλείψει η χάρις του Θεού...
Αν προσέξουμε, στραφούμε πίσω στις ρίζες μας και γίνουμε πνευµατικότερος λαός, ίσως ο Θεός, μας ξανά χαρίσει την πόλη με τον ναό της.
Οἱ ἀγράμματοι ποιητὲς τῶν βουνῶν, μέσα στὰ τραγούδια ποὺ κάνανε, καὶ ποὺ δὲ θὰ τὰ φτάξει ποτὲ κανένας γραμματιζούμενος, μιλᾶνε κάθε τόσο γιά τὴ Θρησκεία μας, γιὰ τὸ Χριστό, γιὰ τὴν Παναγιά, γιὰ τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους, γιὰ τοὺς ἁγίους. Πολλὲς παροιμίες καὶ ρητὰ καὶ λόγια ποὺ λέγει ὁ λαός μας, εἶναι παρμένα ἀπὸ τὰ γράμματα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ῥωμιοσύνη εἶναι ζυμωμένη μὲ τὴν ὀρθοδοξία, γι᾿ αὐτὸ Χριστιανὸς κ᾿ Ἕλληνας ἤτανε τὸ ἴδιο. Ἀπὸ τότε ποὺ γινήκανε χριστιανοὶ οἱ Ἕλληνες, πήρανε στὰ χέρια τους τὴ σημαία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν κάνανε σημαία δική τους: Πίστις καὶ Πατρίς! Ποτάμια ἑλληνικὸ αἷμα χυθήκανε γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τα χρόνια του Νέρωνα καὶ τοῦ Διοκλητιανοῦ, ἕως τὰ 1838, ποὺ μαρτύρησε ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐξ Ἰωαννίνων.
Ποιὰ ἄλλη φυλὴ ὑπόφερε τόσα μαρτύρια γιὰ τὸ Χριστό; Αὐτὸ τὸ ἀκατάλυτο ἔθνος ποὺ ἔπρεπε νὰ πληθύνει καὶ νὰ καπλαντίσει τὸν κόσμο, ἀπόμεινε ὀλιγάνθρωπο γιατὶ ἀποδεκατίσθηκε ἐπὶ χίλια ὀχτακόσια χρόνια ἀπὸ φυλὲς χριστιανομάχες.
Ἁγιασμένη Ἑλλάδα! Εἶσαι ἁγιασμένη, γιατὶ εἶσαι βασανισμένη. Κι ἡ κάθε γιορτή σου μνημονεύει κ᾿ ἕνα μαρτύριό σου. Τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ τὰ ῾κανες δικά σου πάθη, τὰ μαρτύρια τῶν ἁγίων εἶναι τὰ δικά σου μαρτύρια.
Τέκνα μου αγαπητά εν Χριστώ, διατηρήσατε γενναίως και ατρομήτως την ιεράν ημών θρησκείαν και την γλώσσαν των πατέρων, διότι αμφότερα ταύτα χαρακτηρίζουσι την φιλτάτην ημών πατρίδα και άνευ τούτων το έθνος ημών καταστρέφεται.
Κατάληψις της Ελλάδος από ξένο κράτος δεν θα γίνει ποτέ! Τόση δύναμη δίνει στην Ελλάδα ο Κύριος τον καιρό του πολέμου, που δεν λέγεται. ∆εν θα έρθουν αυτοί μέσα. Το σώμα της Ελλάδος δεν μπορεί να το πάρει κανένα κράτος και να το πάει όπου θέλει. Είναι από πάνω γραμμένα αυτά, δεν είναι από ανθρώπους.
Ο Θεός διέπλασε το Ελληνικό έθνος, ως οφθαλμό στο σώμα της ανθρωπότητας.
Ο Θεός μας ανέχεται σαν έθνος, όχι λόγω της καλοσύνης μας, αλλά επειδή έχουμε την ορθή πίστη, την Ορθοδοξία. Έτσι, αν και όλοι μας μισούν, ο Θεός δεν μας αφήνει να πάθουμε κάτι κακό.
Η Ελληνική γλώσσα έχει «γλώσσα» από τις πύρινες Γλώσσες της Πεντηκοστής! Το δόγμα της πίστεώς μας καμμιά γλώσσα δεν μπορεί να το αποδώσει. Γι΄ αυτό οικονόμησε ο Θεός και η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε από τους Εβδομήκοντα στην Ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην Ελληνική γλώσσα.
Οι Έλληνες δεν πειθαρχούν εύκολα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί πιστεύουν στο αλάθητο του πάπα. Εμείς πιστεύουμε στον λογισμό μας και έχουμε όλοι το...αλάθητο! Γιατί λένε, ότι οι Τούρκοι έχουν καλή πολιτική; Επειδή λίγοι Τούρκοι είναι μυαλωμένοι και οι περισσότεροι κοιμισμένοι• γίνονται λοιπόν αρχηγοί οι λίγοι, που είναι μυαλωμένοι και οι άλλοι υπακούουν φυσιολογικά. Οι Έλληνες, επειδή σχεδόν όλοι έχουν πολύ μυαλό, θέλουν όλοι να κυβερνούν, να διατάζουν, και δύσκολα υποτάσσονται. Και οι Ιταλοί έλεγαν: «Στους δέκα Έλληνες, οι πέντε θέλουν να κάνουν κουμάντο»!
Είναι κρίμα, γιατί σήμερα κατόρθωσε ο διάβολος και αιχμαλώτισε τις Ηγεσίες. Κλαίω την Ελλάδα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σήμερα... Η Ελλάδα για να σωθεί, πρέπει όλοι οι Ηγέτες της, όπου και αν βρίσκονται, να πάνε εξορία. Να φύγουν, γιατί οι παρόντες μολύνουν...
Εάν ο Απόστολος Παύλος δεν ανέβαινε στον Άρειο Πάγο των Αθηνών να κηρύξει τον Χριστό και αν ο Απόστολος Πέτρος δεν σταυρώνονταν στην Πάτρα, τότε η Ελλάς σήμερα δεν θα ήταν Χριστιανική χώρα. Σε κανέναν άλλον δεν οφείλει τόσα πολλά η πατρίδα μας, όσο σε αυτούς τους δύο Αποστόλους!
Το μπαστούνι του Θεού για μας τους Έλληνες, όταν φεύγουμε από το δρόμο Του και πέφτουμε στην ασέβεια και στην αμαρτία, είναι οι Τούρκοι.
Είναι ντροπή, είναι αμαρτία, εμείς οι Έλληνες να περιμένουμε να μας ειρηνεύσουν εκείνοι τους οποίους εξημερώσαμε και να μας ρυθμίσουν τα οικιακά.
Η Ελλάδα κατάντησε σκισμένο πουκάμισο και αυτή την στιγμή κυβερνάται από τον διάβολο. Είμαστε ένας όχλος πια, είμαστε πρόβατα δίχως ποιμένα και δεν ξέρουμε που να πάμε. Δεν γνωρίζουμε που είναι το φως και που το σκοτάδι. Οι υπηρέτες του διαβόλου, δεν είναι μόνο οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί που με τα έργα τους εξαθλίωσαν τους Έλληνες, αλλά και άνθρωποι καθημερινοί που δεν μετανοούν και δεν έχουν μέσα τους Θεό. Οι Έλληνες έπεσαν θύματα του καταναλωτισμού αγαπώντας την σάρκα, τα χρήματα, το σεξ και την μάταιη χωρίς νόημα ζωή. Ο Έλληνας, ο καθένας μας ξεχωριστά, θα πρέπει να μετανοήσουμε, για ό,τι έχουμε πράξει και είναι αρεστό στον Θεό, να πολεμήσουμε τον εγωισμό μας και την αμαρτία, που μας καθήλωσε σαν Έθνος και που μας οδηγεί στην καταστροφή...
Οι Έλληνες διά της φιλοσοφίας έφθασαν εις τα υψηλότερα δυνατά όρια αναπτύξεως του ανθρωπίνου πνεύματος και διά της γλώσσης παρουσίασαν την τελειοτέραν δυνατήν μορφήν εκφράσεως του ανθρωπίνου λόγου.
Είναι ντροπή μας, ένα γένος που με το αίμα του πύργωσε τη λευτεριά του, που περπάτησε τη δύσκολη ανηφοριά, να παραδεχτεί, πως δεν μπορεί να πορπατήσει στον ίσιο δρόμο άμα ειρήνεψε και ότι δεν ξέρουμε εμείς να συγυρίσουμε το σπίτι, που με το αίμα μας λευτερώσαμε, άλλά ξέρουν να το συγυρίσουν εκείνοι που δεν πολέμησαν, εκείνοι που δεν πίστευαν στον αγώνα, εκείνοι που πάνε να μας αποκόψουνε από τον Χριστό, και πασχίζουνε να μας ρίξουνε στη σκλαβιά άλλων αφεντικών, που είναι πιο δαιμονισμένοι από τους Τούρκους.
Οι Έλληνες θεμελίωσαν τα μαθηματικά (Πυθαγόρας). Οι Έλληνες θεμελίωσαν την Γεωμετρία (Ευκλείδης). Οι Έλληνες θεμελίωσαν την φυσική (Θαλής-Δημόκριτος). Οι Έλληνες θεμελίωσαν την φιλοσοφία (Πλάτωνας). Οι Έλληνες θεμελίωσαν την λογική (Αριστοτέλης). Οι Έλληνες θεμελίωσαν την ποίηση και το θέατρο (Όμηρος, Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης). Οι Έλληνες θεμελίωσαν την ιατρική (Ιπποκράτης, Γαληνός). Οι Έλληνες θεμελίωσαν την αρχιτεκτονική και γλυπτική (Φειδίας, Ίκτινος). Οι Έλληνες θεμελίωσαν τον αθλητισμό (Ολυμπιακοί Αγώνες). Οι Έλληνες θεμελίωσαν τους νόμους της πολιτείας και της Δημοκρατίας (Σόλωνας-Περικλής). Οι Έλληνες θεμελίωσαν την ρητορική τέχνη (Πρωταγόρας-Δημοσθένης). Οι Έλληνες θεμελίωσαν τα Χριστιανικά γράμματα (Τρεις Ιεράρχες). Και στα Ελληνικά γράφτηκαν τα Ευαγγέλια. Αυτό είναι το πιο μεγάλο καύχημα της Ελληνικής γλώσσας.
Η Ιστορία και το μέλλον της Ελάδος, στηρίζονται πάνω σε τρεις λέξεις: Θρησκεία, Ελευθερία, Πατρίς.
Η Ελλάδα είναι ο νέος ''Ισραήλ'' και οι Έλληνες θα χρησιμοποιηθούν για να διαδώσουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και θα δείτε την αξία της Ορθοδοξίας, του Ελληνισμού και της Ελληνικής γλώσσας. Αυτό θα γίνει μετά την τελευταία μεγάλη καταστροφή. Ήδη οι Έλληνες μετανάστες είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Διαβάστε το 66ο κεφάλαιο του Προφήτη Ησαΐα, ο οποίος το γράφει αυτό το πράγμα που σας λέω.
Η Ελληνική αλφάβητος και τα Ελληνικά γράμματα είναι Θεόδοτα και ομιλούν για την Αγία Τριάδα. Καμία γλώσσα στον κόσμο, δεν μπορεί να αποδώσει τα νοήματα της Αγίας Γραφής και της Θεότητας, πέραν της Ελληνικής. Μεγάλη υπόθεση ο Ελληνικός λαός και είμαστε ευλογημένοι από το Θεό. Δεν καταλάβαμε την αξία που έχουμε σαν έθνος. Δυστυχώς όμως, υπάρχουν ακόμα Έλληνες, που βλασφημούν το Θεό και την Παναγία.
Οι Έλληνες είναι ευαίσθητοι και υπάρχει σ' αυτούς η ισχυροτάτη χορδή της φιλαυτίας, την οποία αρκεί να ξέρει κάποιος, να την χτυπήσει στον κατάλληλο καιρό...
Έχω εμπιστοσύνη σε απόλυτο βαθμό στο Θεό. Με θαύματα έσωσε τούτο το έθνος, επί 4 αιώνες (επί Τουρκοκρατίας) και στο μέλλον θα το σώσει.
Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα νοιώσεις κάθε είδους μεγαλείο!
Όποιος θέλει να κουμαντάρει τους Έλληνες πρέπει να βαστάει ένα δισάκι γεμάτο, εμπρός το Χριστό, πίσω τους διαβόλους και στη μέση το χρυσάφι.
Η Ελλάδα μοιάζει με μικρό δέντρο, καρποφόρο όμως, ας πούμε αχλαδιά. Γύρω οι άλλοι λαοί είναι σαν θεόρατα, ας πούμε πλατάνια, βελανιδιές, χωρίς όμως καρπό. Επειδή δεν μπορούν να μας κόψουν με το πριόνι μια κι έξω, σκάβουν γύρω-γύρω από το δεντράκι μας να μαραθεί από μόνο του, γιατί θέλουν δήθεν πολιτισμένα να ξεραθούν οι ρίζες μας και να γείρουμε από μονάχοι μας.
Ο Έλληνας δεν συμβολίζει μια φυλή, αλλά το πόσο καλλιεργημένο είναι το πνεύμα κάθε ανθρώπινου νου...!
Η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο της γης. Η Αττική βρίσκεται στο μέσο της Ελλάδος. Η Αθήνα βρίσκεται στο μέσο της Αττικής και στη μέση της Αθήνας βρίσκεται η Ακρόπολη...
Έλληνες είναι εκείνοι, που όχι μόνο μιλούν, αλλά και σκέπτονται σαν Έλληνες.
/
2

Βλέπετε 1 - 33 από τα 61 αποτελέσματα