Περί...

Loading...
Περί Εξωτερικής Εμφάνισης
Κοινοποίηση
Υπάρχουν γυναίκες που προσκυνούν την Παναγία από τη μία και από την άλλη την βλασφημούν με την προκλητική ενδυμασία τους και δεν το καταλαβαίνουν...
Όσο περισσότερο φτιάχνουμε και καλλωπίζουμε τον εαυτόν μας, τόσο περισσότερο εσωτερικά τον καταστρέφουμε. Γιατί ο καλλωπισμός του σώματος αφαιρεί τον καλλωπισμό της ψυχής.
Θέλεις να φαίνεσαι ωραία; Και εγώ το θέλω αυτό, αλλά ομορφιά που την θέλει ο Θεός...
Η ομορφιά του σώματος, όταν δεν συνοδεύεται από την αρετή της ψυχής, θα μπορέσει να σκλαβώσει τον άνδρα για είκοσι και τριάντα μέρες, δεν θα διαρκέσει όμως περισσότερο, αλλά αφού δείξει την κακία της, θα διαλύσει την αγάπη. Οι γυναίκες όμως που λάμπουν εξ αιτίας της ομορφιάς της ψυχής, όσο προχωρεί ο καιρός και φανερώνουν την ευγένεια της ψυχής τους, τόσο περισσότερο ελκύουν τους άνδρες τους.
Αν θυμώσει η ψυχή, κάνει το σώμα αποκρουστικό και αισχρό·
αν δείξει γαλήνιο μάτι, του χαρίζει μεγάλο κάλλος·
αν φθονεί, χύνει πολλή ωχρότητα σ' αυτό και το μαραζώνει·
αν αγαπά η ψυχή, του χαρίζει μεγάλη ομορφιά.

Έτσι πολλές γυναίκες, που δεν είναι όμορφες στο πρόσωπο, παίρνουν πολλή χάρη από την ψυχή τους.
Άλλες πάλι που ακτινοβολούν με την ωραιότητα τους, επειδή έχουν ψυχή χωρίς χάρη, καταστρέφουν και την ομορφιά τους.
Η εσωτερική καθαρότητα της όμορφης ψυχής του αληθινού ανθρώπου, ομορφαίνει και το εξωτερικό του ανθρώπου και η Θεία εκείνη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, γλυκαίνει ακόμη και την όψη του. Η εσωτερική ομορφιά της ψυχής, εκτός που ομορφαίνει πνευματικά και αγιάζει τον άνθρωπο, τον ομορφαίνει και εξωτερικά, και τον προδίδει με την Θεία Χάρη, ομορφαίνει και αγιάζει, ακόμη και αυτά τα άσχημα ρούχα που φοράει ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού.
Μακάριοι όσοι γεννηθήκανε άσχημοι και είναι περιφρονημένοι εδώ στη γη, διότι αυτοί δικαιούνται το ομορφότερο μέρος του Παραδείσου, όταν δοξολογούν τον Θεό και δεν γογγύζουν.
Όμορφος στα μάτια του Θεού είναι ο ταπεινός άνθρωπος, εκείνος που έχει τη Χάρη και έχει καθαρή καρδιά. Επομένως η ομορφιά στον άνθρωπο βρίσκεται μέσα του και δεν έχει σχέση με την εξωτερική εμφάνιση, όπως την εννοούμε εμείς.
Άνθρωποι που έχουν μεν εξωτερική εμφάνιση, αλλά μέσα τους δεν ευωδιάζουν, είναι ένα κρύο πράγμα.
Αν ξεπλύνεις την ακαθαρσία από την καρδιά σου, θα λάμψει στην μορφή σου, το θεόμορφο κάλλος.
Αν, το να έχεις γένια νομίζεις ότι φέρνει σοφία, τότε και ο τράγος θα ήταν Πλάτων.
Να φροντίζεις την εμφάνισή σου, αλλά προπαντός να είσαι καλός στη δουλειά σου.
Ας είμαστε ευγνώμονες στον καθρέφτη, που μας αποκαλύπτει μόνο την εξωτερική μας εμφάνιση...
Μὴ κρίνετε κατ᾿ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε.

(Μη σχηματίζετε κρίσεις από τα εξωτερικά φαινόμενα, αλλά να κρίνετε δικαίως, όπως επιβάλλουν τα πράγματα, η λογική και ο Θεός.)

Κατά Ιωάννην 7,24
Μη αινέσης άνδρα εν κάλλει αυτού και μη βδελύξη άνθρωπον εν οράσει αυτού . [Μην επαινέσεις άνθρωπο για την ωραιότητά του, ούτε και να αποστραφείς άλλο άνθρωπο, διότι το πρόσωπό του δεν είναι ωραίο.]

Σοφία Σειράχ 11,2
Ο Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης, δεν ήθελε οι άνδρες να τρέφουν μακρυά κόμη (μαλλιά), γιατί το θεωρούσε θηλυπρέπεια και ανέφερε το χωρίο του Αποστόλου Παύλου: ''Ανήρ εάν κομά, ατιμία αυτώ έστι'' (Α' Κορινθίους 11,14)
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα