Περί...

Loading...
Περί Αποτελέσματος
Κοινοποίηση
Το δέντρο το αναγνωρίζεις από τους καρπούς του και τον άνθρωπο από τις πράξεις του. Οι καλές πράξεις ποτέ δεν χάνονται. Αυτός που σπέρνει ευγένεια, θερίζει φιλία, αυτός που φυτεύει καλοσύνη, μαζεύει αγάπη.
Θέλεις να μην ακούς κακά σε βάρος σου; Τότε λοιπόν, ούτε και εσύ να λες κακά σε βάρος του άλλου. Θέλεις να σε ελεούν; Τότε και εσύ κάνε ελεημοσύνες. Θέλεις να τύχεις συγγγνώμης; Τότε και εσύ δίδε συγχώρεση. Θέλεις να σε επαινούν; Να επαινείς πρώτα εσύ. Θέλεις να μην σε εκμεταλλεύονται; Να μην αδικείς εσύ.
Αν δεν θέλεις να υποφέρεις κακά, μην θέλεις και να κάνεις κακά, γιατί το ένα ακολουθεί το άλλο. Ότι σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θα θερίσει. Όταν λοιπόν εκουσίως σπέρνουμε τα πονηρά και έπειτα ακουσίως τα θερίζουμε, οφείλουμε να θαυμάζουμε τη δικαιοσύνη του Θεού.
Αν δεν θέλεις να κακοπαθείς, μην θέλεις να κακοποιείς. Γιατί το ένα ακολουθεί αναπόφευκτα το άλλο. Επειδή ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θα θερίσει.
Το να θέλεις να κάνεις το καλό, αυτό είναι δικό σου. Το να πράξεις όμως το καλό, αυτό είναι του Θεού.
Μην προκαλέσεις πόνο ή θλίψη ή πικρία, για να μην επιστραφούν αυτά πάνω σου.
Όλα όσα μας συμβαίνουν (ευχάριστα ή δυσάρεστα), προέρχονται από τον Θεό προς ωφέλειά μας, ακόμα και εκείνα που συμβαίνουν από δικές μας ή των άλλων ελλείψεις. Ο Θεός παραχώρησε να συμβούν και μολονότι μπορούσε να τα εμποδίσει, δεν τα εμπόδισε. Πολλές κρίσεις του Θεού για εμάς είναι ακατανόητες.
Αν ο Θεός δεν θέλει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Και λίγο πάλι αν φυσήξει ο Θεός, γίνεται ο άνθρωπος φιλόσοφος.
Τίποτα δεν συμβαίνει στον άνθρωπο, δίχως την συγκατάθεση και την παραχώρηση του Θεού.
Κανένα καλό δεν γίνεται χωρίς τη βοήθεια του Θεού και κανένα κακό χωρίς την ανοχή Του. Όλα Εκείνος τα έπλασε και όλα Εκείνος τα κυβερνά. Ο Θεός, βέβαια, δεν είναι βοηθός του κακού αλλά του καλού. Παραχωρεί όμως και ανέχεται να κάνουμε το κακό, γιατί σέβεται το αυτεξούσιο μας. Άλλοτε, κατά την πάνσοφη κρίση του, εμποδίζει την τέλεση του κακού, άλλοτε συμπαρίσταται στο καλό και άλλοτε εμποδίζει και αυτό το καλό, ώστε και στις δυο περιπτώσεις και στο κακό και στο καλό, να δοκιμαστεί η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και να φανεί η ισχύς και η εξουσία του εν Τριάδι Θεού. Διότι μ' αυτό τον τρόπο, ο άνθρωπος συναισθάνεται την αδυναμία του και καταφεύγει σ' Εκείνον για Βοήθεια. Αποφεύγει έτσι την αυτοπεποίθηση και ταπεινώνεται.
Η έντονη θλίψη που προκαλείς αθέλητα στην καρδιά του αδελφού σου, θα γυρίσει σε σένα, σύμφωνα με τον απαρέγκλιτο νόμο της ανταπαδοτικότητας. "Εν τω μέτρω μετρείτε μετρηθήσεται υμίν" (Ματθ. 7,2). Αν δεν θέλεις να σε πλήξει η θλίψη, μην την προκαλείς στους άλλους.
Ποτέ να μην λες: «γιατί περνώ αυτό;» Ή όταν βλέπεις τον άλλο με τη γάγγραινα, τον καρκίνο ή την τύφλωση, να μην λες: «γιατί το περνά αυτό;» Αλλά να παρακαλείς τον Θεό να σου χαρίσει το όραμα της άλλης όχθης... Τότε, θα βλέπεις όπως οι άγγελοι τα γινόμενα εδώ όπως πραγματικά είναι: όλα στο σχέδιο του Θεού. Όλα!
Ο Κύριος είναι πανταχού παρών και τίποτα δεν συμβαίνει δίχως το θέλημά Του ή την παραχώρησή Του. Αν ο Θεός μας επέτρεπε να κάνουμε τα πάντα με τον τρόπο που εμείς επιθυμούμε και όποτε το επιθυμούμε, τότε αυτό θα οδηγούσε με βεβαιότητα στην καταστροφή και στο χάος.
Τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να γίνει, χωρίς τη Χάρη του Θεού. Το καθετί συμβαίνει, είτε "κατ' ευδοκία", είτε "κατ' παραχώρηση" δική Του. Το καλό γίνεται "κατ' ευδοκία" και με την βοήθειά Του. Το κακό συμβαίνει "κατ' παραχώρηση", αλλά δική Του και πάλι. Έτσι μας εγκαταλείπει η Χάρη Του εξαιτίας της αμαρτίας και της σκληροκαρδίας μας και παραδινόμαστε στα ατιμωτικά πάθη.
Πρώτα σηκώνουμε ένα σύννεφο σκόνης και μετά παραπονιόμαστε, πως δεν μπορούμε να δούμε.
Οι ρηχοί άνθρωποι πιστεύουν στην τύχη. Οι σωστοί άνθρωποι πιστεύουν στην αιτία και το αποτέλεσμα.
Κάποιος κάθεται στη σκιά σήμερα, επειδή κάποιος άλλος φύτεψε ένα δέντρο, πολλά χρόνια πριν.
Ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται.

(Βάλε το μαχαίρι σου πίσω εις την θέσιν του· διότι όσοι επήραν μαχαίρι εναντίον του πλησίον των, θα πεθάνουν με μαχαίρι.)

Κατά Ματθαίον 26,52
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

(Εγώ είμαι η κληματαριά και σεις είσθε τα κλήματα. Εκείνος που μένει ενσωματωμένος εις εμέ και εγώ εις αυτόν, αυτός και μόνον φέρνει πολύν καρπόν. Διότι χωρίς εμέ, χωρίς την σωτήριον χάριν μου και την ζωτικήν ενέργειάν μου, δεν ημπορείτε να κάνετε τίποτε το αγαθόν.)

Κατά Ιωάννην 15,5
Από την έλλειψη ενός καρφιού χάθηκε ένα πέταλο, από την έλλειψη ενός πετάλου, χάθηκε ένα άλογο, από τη έλλειψη ενός αλόγου, χάθηκε ένας άνθρωπος.

Γαλλική παροιμία
Ό,τι στέλνουμε στη ζωή των άλλων, επανέρχεται στη δική μας ζωή.
Κάθε γεγονός έχει μια αιτία και κάθε αιτία ένα αποτέλεσμα.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα