Περί...

Loading...
Περί Απερισκεψίας
Κοινοποίηση
Ενέργεια πριν από σκέψη, έχει υπερηφάνεια. Όταν κανείς ενεργεί χωρίς να σκεφτεί και χωρίς να προσευχηθεί, ενεργεί σατανικά. Γι' αυτό, να μην βιάζεται κανείς να ενεργήσει, αλλά να σκέφτεται και να προσεύχεται προηγουμένως. Όταν προπορεύεται η προσευχή, δεν ενεργεί ο αφρός του μυαλού, η ελαφρότητα, αλλά το αγιασμένο μυαλό...
Ένας λόγος που θα ειπωθεί με απροσεξία, ολόκληρες οικογένειες μπορεί να κάνει άνω κάτω και να καταστρέψει και να βυθίσει στον όλεθρο ανθρώπινες ζωές.
Την μεν ζημιά των χρημάτων είναι δυνατόν να την επανορθώσει κανείς. Ένα απρόσεκτο λόγο όμως, ο οποίος ξέφυγε από το στόμα μας, δεν είναι πλέον δυνατόν να τον πάρουμε πάλι πίσω.
Οι αποφάσεις που βγαίνουν χωρίς σκέψη, φέρνουν καταστροφή χωρίς θεραπεία.
Να φυλάς τη γλώσσα σου να μη λέει απρόσεκτα και περιττά λόγια. Γιατί από την πολυλογία προέρχεται η αμαρτία. Οι Πατέρες της Εκκλησίας ασκούσαν πολύ τη σιωπή, για να μπορέσουν να πλησιάσουν το Θεό και να ενωθούν μαζί Του. Μόνο όταν προσέχουμε τη γλώσσα, είναι δυνατό να έρθει στην ψυχή μας η κατάνυξη. Αν όμως σε νικήσει η γλώσσα σου, πίστεψέ με, δεν πρόκειται να προκόψεις ποτέ στην αρετή και η ψυχή σου θα είναι άδεια, σαν το στάχυ που δεν έχει καρπό...
Να πράττεις και να σκέφτεσαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γιατί αν δεν έχεις αυτό στον λογισμό σου, μάταιο θα είναι ό,τι και αν κάνεις και δεν θα έχεις και μισθό από τον Κύριο...
Πριν από κάθε πράξη, να προγείται σκέψη, γιατί οι απερίσκεπτες πράξεις, συνήθως είναι σφαλερές.
Ο λόγος θέλει πολλή προσοχή. Πρέπει να σκεφθείς σε ποιο χώρο και χρόνο μιλάς, για ποιο σκοπό, σε ποιους απευθύνεσαι, ποιο είναι το κίνητρο και ποιά τα αποτελέσματα του λόγου σου. Πριν μιλήσεις να τα σκέπτεσαι όλα αυτά. Ο σιωπηλός τα σκέφθηκε. Και γι' αυτό σιώπησε...
Μη βιαστείς να μιλήσεις, πριν σκεφτείς καλά αυτά που πρόκειται να πεις.
Σκέψου πριν μιλήσεις. Η γλώσσα πολλών τρέχει γρηγορότερα από την σκέψη.
Σε πολλούς ανθρώπους, η ομιλία προηγείται της σκέψης. Ξέρουν αυτό που σκέφτονται, μόνο αφού έχουν ακούσει αυτό που είπαν.
Ὃς φυλάσσει τὸ ἑαυτοῦ στόμα, τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, ὁ δὲ προπετὴς χείλεσι πτοήσει ἑαυτόν.

(Εκείνος που προσέχει τα λόγια του, προφυλάσσει την ζωήν του από πολλά κακά. Ο επιπόλαιος όμως και απερίσκεπτος εις τα λόγια του θα δημιουργήση στον εαυτόν του πολλούς φόβους και μεγάλας περιπετείας.)

Παροιμίες 13,3
Ώσπερ πόλις τὰ τείχει καταβεβλημένη καὶ ἀτείχιστος, οὕτως ἀνὴρ ὃς οὐ μετὰ βουλῆς τι πράσσει. (Οπως μια πόλις, που έχει τα τείχη της κρημνισμένα και μένει κατ' ουσίαν ατείχιστος, είναι εκτεθειμένη και πρόχειρος στους εχθρούς, έτσι και ένας άνθρωπος, ο οποίος πράττει κάτι, χωρίς προηγουμένως να εξετάση και να σκεφθή, γίνεται γελοίος στους άλλους.)

Παροιμίες 25,28
Ἐὰν ἴδῃς ἄνδρα ταχὺν ἐν λόγοις, γίνωσκε ὅτι ἐλπίδα ἔχει μᾶλλον ὁ ἄφρων αὐτοῦ.

(Εάν ίδης άνδρα ταχύν και απερίσκεπτον στους λόγους του, μάθε ότι έχει μεγαλυτέρας ελπίδας επιτυχίας από αυτόν ενας ασύνετος και αμυαλος.)

Παροιμίες 29,20
Άνευ βουλῆς μηθὲν ποιήσῃς καὶ ἐν τῷ ποιῆσαί σε μὴ μεταμελοῦ. (Χωρίς προηγουμένως να σκεφθής, να μη πράξης τίποτε και έτσι δεν θα μετανοήσης αργότερα δια την πράξιν σου.)

Σοφία Σειράχ 32,19
Πριν πείτε οτιδήποτε, σκεφθείτε μήπως με τα λόγια σας, προσβάλλετε τον Θεό ή τον πλησίον σας...
Ο ανόητος μιλάει χωρίς να σκέπτεται, ενώ ο σοφός σκέπτεται χωρίς να μιλάει.
Όποιος μιλάει χωρίς να σκέφτεται, πυροβολεί χωρίς να σημαδεύει.
/
2

Βλέπετε 1 - 33 από τα 38 αποτελέσματα