Περί...

Loading...
Περί Άγνοιας Και Αμάθειας
Κοινοποίηση
Όποιος έχει άγνοια του Θεού, περνάει από δρόμο που έχει και στις δύο πλευρές του γκρεμό και εύκολα ανατρέπεται από κάθε άνεμο. Όταν τον επαινούν, το παίρνει πάνω του και όταν τον κατηγορούν, πικραίνεται. Όταν καλοπερνάει, προβαίνει σε ασέλγειες και ακατανόμαστες πράξεις και όταν κακοπερνά, κλαίει την μοίρα του. Όταν έχει αντίληψη καλή το δείχνει και όταν δεν καταλαβαίνει, καμώνεται πως κατάλαβε. Όταν γίνεται πλούσιος δείχνεται αλαζονικός και όταν φτωχαίνει, υποκρίνεται. Αν χορτάσει καλά, γίνεται θρασύς και όταν νηστεύει τον κυριεύει η κενοδοξία. Μ' αυτούς που τον ελέγχουν, μαλώνει και θεωρεί ανόητους, όσους τον συγχωρούν.
Όλων των κακών προηγείται η άγνοια. Διότι όποιος αγνοεί την ενέδρα των εχθρών δαιμόνων, σφάζεται εύκολα και όποιος δεν γνωρίζει τις αιτίες των παθών, καταπίπτει ευκόλως. Η άγνοια, είναι ο πρώτος και κύριος γίγαντας του διαβόλου.
Η άγνοια στον Νόμο του Θεού, κάνει τον άνθρωπο να αντιλέγει στα ωφέλιμα. Και όταν αποθρασύνεται, αυξάνει την προϋπάρχουσα κακία.
Κανένας να μην προφασίζεται άγνοια γύρω από το καλό. Διότι μέσα μας είναι σπαρμένος ο φυσικός νόμος (συνείδηση), που μας υποδεικνύει να είμαστε φίλοι του καλού και ξένοι προς τα βλαβερά και κακά.
Καλύτερα να αγνοείς παντελώς κάτι, παρά να το μαθαίνεις εσφαλμένα. Γιατί το πρώτο δεν μπορεί να κατηγορηθεί, ενώ το δεύτερο αποστερείται συγγνώμης.
Πώς είναι δυνατόν και λογικό, οι μεν γίδες και τα πρόβατα καθώς και όλα τα άλογα ζώα, να γνωρίζουν ποιά χόρτα είναι κατάλληλα προς διατροφή και ποιά επιβλαβή και με μεγάλη προσοχή να απομακρύνονται από τα δεύτερα και να τρέχουν με ορμή στα πρώτα, ενώ ο άνθρωπος, το λογικό ζώο, να αγνοεί τί είναι καλό και τί είναι πονηρό;
Άγνοια Θεού, δεν δικαιολογείται (να υπάρχει) σήμερα στον κόσμο. Λείπει η καλή διάθεση, το φιλότιμο. Εκείνος που έρχει καλή διάθεση για να γνωρίσει τον Χριστό, θα Τον γνωρίσει. Θα πάρει στροφή. Και αν δεν βρεθεί ούτε ένας θεολόγος, ούτε ένας καλόγερος και δεν ακούσει τον λόγο του Θεού, άμα έχει καλή διάθεση, θα πάρει στροφή, ή από ένα φίδι ή από ένα θηρίο ή από μια αστραπή, από έναν κατακλυσμό, ή από κάποιο άλλο γεγονός. Θα τον οικονομήσει ο Θεός.
Οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι θα πει Εκκλησία, τι θα πει Εξομολόγηση, τι θα πει Θεία Κοινωνία, για να βρουν θεραπεία από τις μεγάλες αμαρτίες, στις οποίες πέφτουν...
Αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό είναι ανόητος και το φως της γνώσης, δεν τον έχει φωτίσει ακόμα. Αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό, είναι γεμάτος από κάθε είδους κακία. Αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό, είναι ο πιο δυστυχής από όλους τους ανθρώπους. Ζει δυστυχισμένος και πορεύεται προς τον θάνατο απελπισμένος. Ο τάφος, είναι το παντοτινό του φόβητρο...
Εάν ο άνθρωπος δεν ξέρει την διδασκαλία της Εκκλησίας, είναι σαν ένας τυφλός. Τότε ο διάβολος τον κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να καταλαβαίνει, ότι αυτό που κάνει είναι κακό.
Όποιος λέει: ''Τα κάνω όλα καλά, δεν με ελέγχει η συνείδησή μου'', έχει βαθύ ύπνο και σκότος μέσα στην ψυχή του.
Ο Θεός δεν μας άφησε σε πλήρη άγνοια, διότι η επίγνωση ότι υπάρχει Θεός, μας έχει δοθεί από τον Θεό και ενυπάρχει στον καθέναν από εμάς.
Το να μην γνωρίζεις είναι αμάθεια.
Το να μην θέλεις να μάθεις είναι υπερηφάνεια.
Μην κατηγορείς τον εαυτόν σου, για όσα αγνοείς χωρίς να φταις, αλλά για όσα παραμελείς να μάθεις.
Το φοβερότερο είδος της άγνοιας είναι, το να νομίζει κανείς ότι γνωρίζει κάτι, που δεν το γνωρίζει.
Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο να μάθει αυτά που νομίζει ότι ήδη ξέρει.
Η ύψιστη μορφή άγνοιας, είναι όταν απορρίπτεις, κάτι που δεν ξέρεις τίποτε γι' αυτό.
Το πρόβλημα με τους περισσότερους ανθρώπους, είναι ότι ξέρουν πολλά πράγματα, που δεν είναι σωστά.
Το να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις άγνοια των γεγονότων, είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη γνώση.
Περισσότερα είναι τα άχρηστα πράγματα που ξέρουμε, από τα αναγκαία που αγνοούμε.
Άφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. (Αφήσατε τους· είναι τυφλοί, οδηγοί άλλων τυφλών· εάν δε ένας τυφλός οδηγεί ένα άλλον τυφλόν, θα πέσουν και οι δύο εις βαθύν λάκκον”.)

Κατά Ματθαίον 15,14
Ότι οὕτως ἐστὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν· ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ᾿ ὡς δοῦλοι Θεοῦ. (Διοτι έτσι είναι το θέλημα του Θεού· με την κατά Θεόν νομιμοφροσύνην και με την αγαθοεργίαν σας να φιμώνετε και να σταματάτε την άγνοιαν των ανθρώπων, οι οποίοι σας επικρίνουν, χωρίς και να γνωρίζουν ποίοι πράγματι είσθε. Υποταχθήτε, λοιπόν, κατά Θεόν εις τας αρχάς και τας εξουσίας σαν ηθικώς ελεύθεροι άνθρωποι και όχι σαν άνθρωποι, που έχουν την ελευθερίαν ως πρόφασιν και καμουφλάρισμα της κακίας, αλλά σαν αληθινοί δούλοι του Θεού.)

Α' Επιστολή Πέτρου 2,15-16
Τὸν πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καί ὑβριστήν· ἀλλ᾿ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ (Εμέ, που ήμουν προηγουμένως βλάσφημος του αγίου ονόματός του, διώκτης και υβριστής του έργου του και της Εκκλησίας του. Αλλ' ελεήθην από τον Θεόν, διότι όσα τότε έκαμνα, τα έκαμνα εξ αγνοίας, ευρισκόμενος εις την κατάστασιν της απιστίας.)

Α' Επιστολή Προς Τιμόθεον 1,13
Όταν ένας ιατρός λέει στον ασθενή: ''Έχετε πυρετό, για σήμερα δεν θα φάτε και δεν θα πιείτε τίποτε'', ο ασθενής τον πιστεύει, τον ευχαριστεί και τον πληρώνει. Όταν όμως ένας φρόνιμος λέει στον αμαθή: ''Οι επιθυμίες σου είναι κακές, η γνώμη σου εσφαλμένη'' ο αμαθής προσβάλλεται και αντιδράει.

Η διαφορά έγκειται, στο ότι ο ασθενής αναγνωρίζει και αισθάνεται την ασθένειά του, ενώ ο αμαθής δεν την καταλαβαίνει...
Δεν είναι τόσο φοβερό, το να αγνοείς εκείνα που πρέπει να γνωρίζεις, όσο το να μην ενδιαφερθείς να μάθεις εκείνα που αγνοείς και πρέπει να μάθεις.
/
2

Βλέπετε 1 - 33 από τα 42 αποτελέσματα