Περί...

Loading...
Περί Αδελφού
Κοινοποίηση
Εάν δεν νιώσουμε ότι όλοι οι αδελφοί είναι δικοί μας και ότι κι εμείς είμαστε δικοί τους,
ποτέ δεν θα κατοικήσει το Άγιον Πνεύμα στην καρδιά μας.

Τη στάση μας απέναντί τους δεν πρέπει να τη ρυθμίζει η πνευματική τους ποιότης.
Παράδειγμά μας έχουμε τον ίδιο τον Κύριο.

Μας αγαπά και φροντίζει για όλους μας το ίδιο,
χωρίς να επηρεάζεται από την πνευματική μας κατάσταση.

Τον αμαρτωλό τον αγαπά το ίδιο με τον άγιο…
Με όλους τους ανθρώπους είμαστε κατά σάρκα αδέλφια. Όλοι είμαστε αδέλφια και όλοι δούλοι του Θεού και οι πιστοί είμαστε επιπλέον κατά Χάριν παιδιά του Θεού, εξαγορασμένοι με το θεϊκό Αίμα του Χριστού μας. Στην πνευματική ζωή κατά σάρκα συγγενεύουμε από τον Αδάμ και κατά πνεύμα από τον Χριστό.
Οταν βλέπεις τον αδελφό ή την αδελφή σου βλέπεις τον Θεό. Μετά τον Θεό, πρέπει όλους να τους υπολογίζουμε σαν τον ίδιο τον Θεό.
Το ίδιο βάπτισμα έχουμε και οι δύο, αξιωθήκαμε του αυτού Αγίου Πνεύματος, τρέχουμε και οι δύο προς την ίδια Ουράνια Βασιλεία, αδέλφια είμαστε του Ιησού Χριστού.
Ο συνάνθρωπος, όσα και αν σου κάνει, είναι αδελφός σου. Γι' αυτό οφείλεις να προσεύχεσαι για το καλό του, για την ευτυχία του, για την μετάνοια και την σωτηρία του.
Όσοι παραμελούν τους αδελφούς τους και επιζητούν να κάνουν τους άλλους φίλους, μοιάζουν με εκείνους που αφήνουν ακαλλιέργητο το δικό τους χωράφι και καλλιεργούν το ξένο.
Τα αδέλφια ο Θεός τα έπλασε, για μεγαλύτερη ωφέλεια από τα δύο χέρια και τα δύο πόδια και τα δύο μάτια και όσα άλλα έπλασε ζευγαρωτά στους ανθρώπους.
Συμβίωση μονιασμένων αδελφών είναι ισχυρότερη από κάθε τείχος.
Τον εαυτόν του φροντίζει όποιος φροντίζει τον αδερφό του...
Ένας αγρότης φώναξε τα παιδιά του, που όλο καυγάδιζαν μεταξύ τους και τους είπε, να φέρουν από ένα κλαδί. Αφού έκανε τα κλαδιά ένα δεμάτι και τα έδεσε, προκάλεσε ένα από τα παιδιά του να πάρουν το δεμάτι και να το σπάσουν. Όλα προσπάθησαν, αλλά μάταια. Κατόπιν ο πατέρας έλυσε το δεμάτι και έδωσε από ένα κλαδί σε κάθε παιδί για να το σπάσει, πράγμα που έκαναν με μεγάλη ευκολία. Στο τέλος ο πατέρας τα είπε: "Βλέπετε παιδιά μου, πως αν παραμείνετε ενωμένοι, θα είστα ανίκητοι. Όμως αν διαφωνείτε και χωρίσετε, θα καταστραφείτε''.
Υμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ διδάσκαλος, ὁ Χριστός· πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. (Αλλά σεις μη επιδιώκετε να καλείσθε διδάσκαλοι· διότι ένας είναι ο διδάσκαλος σας, ο Χριστός, όλοι δε σεις είσθε αδελφοί και άρα ίσοι μεταξύ σας.)

Κατά Ματθαίον 23,8
Αδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλή, ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον. (Αδελφός, όταν με αγάπην βοηθήται από τον αδελφόν, είναι ωσάν οχυρωμένη και απόρθητος πόλις, κτισμένη επάνω εις υψηλόν μέρος. Είναι δε ισχυρός ωσάν το ασάλευτον ανάκτορον, που έχει θεμελιωθεί εις στερεόν έδαφος.)

Παροιμίες 18,19
Αδελφός αδελφό δεν τρέφει, μα πάντα τον υποστηρίζει.

Βουλγαρική παροιμία
Τον αδερφό σου αγάπαγε κι όχι το μερτικό του (το μερίδιό του).
Ό,τι κάνεις του αδελφού σου, είναι κέρδος του σπιτιού σου.
Του αδελφού σου η μαχαιριά, καμμιά γιατριά δεν έχει.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα